KURZ JAK U-VIDĚT AURU

 

11. ÚNORA, 20. KVĚTNA 2017

 

AURA

 

Bez hmotného těla bychom nebyli schopni na zemi žít. je schránkou ducha, který se díky němu může na zem inkarnovat. Málokdo však tuší, že máme těl víc.

 

Kromě hmotného fyzického - máme také těla energetická - kam patří tělo éterické, astrální a mentální.

 

AURA VRAHŮ - je temná, děravá, tenká

Kvalita vibračního pole aury je určena stupněm duchovního vývoje, jeho morálními hodnotami.

SVĚTLÁ AURA - láká bytosti světla

TMAVÁ AURA - bytosti temné

 

 
 

AURA - cvičení na zvětšení aurického obalu pomocí vesmírné a zemské enertie - zde

 

NABITÍ A OCHRANY AURY proti negativním energiím a potulným astrálním bytostem.

/ Reikaři se při cvičení navíc napojí na energii Reiki /

 

C V I Č E N Í

 

1. paže do písmene V – udělat ze sebe „trychtýř“

vizualizací si stáhnout vesmírnou, sluneční,měsíční( můžete zkoušet energii různých planet, mars, venuše, jupiter)..energii DO DLANÍ a vložit do aury shora dolů až na zem /dlaně nasměrované-otočené k sobě, jako bychom se chtěli obejmout/. Přetočit dlaně k zemi a vytáhnout zemskou energii do dlaní a vložit do aury – provést ze 3 x - zpředu, ze stran, zezadu-aura je kruhovitá.

 

2. Stáhnout dlaně před hrudník – rozevřít dlaně a srdeční čakru, zeširoka nabrat energii do dlaní, sevřít do pěstí a stáhnout přes temeno, přes korunní čakru do vnitřku celého těla shora dolu.

3. Rukama opsat kolem sebe pomyslné vejce – uzavřít auru a vložit energetickou ochranu aury

 

OCHRANA – ZLATÝMI KRUHY

velice silná a účinná ochrana, uzavírá auru, brání vstupu potulných astrálních bytostí

 

Zlatý kruh přede mnou, zlatý kruh za mnou, zlatý kruh po mé levici, zlatý kruh po mé pravici, zlatý kruh nade mnou, zlatý kruh pode mnou. ZLATÉ KRUHY PROSÍM OCHRAŇUJTE MĚ.“

Ochranu zlatými kruhy můžeme provádět i pro druhé, např. Své děti. V tom případě jmenuji a soustředím pozornost na danou osobu. Př. Ochrana dítěte Adélka.

zlatý kruh před Adélkou, zlatý kruh za Adélkou....zlaté kruhy ochraňujte Adélku. Případně můžeme udělat ochranu naráz pro oba. „zlaté kruhy před námi...a vizualizujeme se spolu dohromady...zlaté kruhy prosím ochraňujte nás“.

 

AFIRMACE PROTI NEGATIVNÍM ENERGIÍM A PROTI ENERGETICKÝM UPÍRŮM

Ať se jakákoli negativní energie vůči mě vyslaná odrazí od mé aury, přetransformuje do podoby lásky a vrátí zpět vysilateli ( tomu kdo ji vyslal )

 

VYTVOŘENÍ VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ AURY

vkládám do své aury světlo, slunce, svěží vzduch, klid a harmonii, tvořím pro sebe klidný,svěží prostor, bez bacilů a alergenů se stálou a příjemnou teplotou i když kolem mě bude zima či horko. Pouštím si příjemnou hudbu, či ticho i když kolem mě bude hluk a křik. Vytvářím si svůj vlastní příjemný, klidný a prosluněný zdravý prostor.

 

Pracovní materiály – mistr Reiki – Jana Čekanová 608 31 35 31 webnode.cekanka.cz

 

 

 

 

OCHRANNÉ OBALY AURY – OCHRANNÝ ŠTÍT A PSYCHICKÁ OCHRANA

 

pro případy, kdy přicházíte do styku s nižšími energiemi, ať už je to na veřejném místě nebo v blízkosti lidí nemocných či zlých. Platí zejména u citlivých jedinců, kteří mají tendenci vstřebávat do sebe energii druhých.

 

Představte si, jak Vás obklopuje světlo určité barvy, kterou si zvolíte. Vložte ochranu aury. Do ochranného štítu ze světla můžete zahalit také jiné lidi,nebo objekty, jako jsou třeba domy, zahrady, auta či jiný hmotný majetek.

Štíty se „obnosí“, je proto nutné je obnovovat přibližně každých dvanáct hodin.

 

V závislosti na situaci, v níž se nacházíte, si můžete vybrat konkrétní barvu.

 

BÍLÉ SVĚTLO

ochrana proti zločinnosti nebo psychickému útoku

 

RŮŽOVÉ SVĚTLO

růžový štít chrání proti negativitě. Je účinný v situacích, kdy jsou kolem nás negativně zaměření, věčně si stěžující nebo pomlouvační lidé, neboť růžový štít pronikne pouze láska

 

ZELENÉ SVĚTLO

záštita fyzického léčení. Zeleným ochranný štítem vybavte člověka, který je poraněný, nebo nemocný

 

PURPUROVÉ SVĚTLO

Psychická ochrana. Štít proti psychickým útokům a entitám.

 

ZRCADLOVÁ KOULE

Ve všech případech, kdy se cítíte zranitelní, nebo jsou-li Vaše čakry otevřené a očištěné a hrozí Vám působení hrubých energií – jako třeba v davu neznámých lidí.

 

OLOVĚNÝ ŠTÍT

štít proti negativitě, který se používá v mezních situacích, kdykoli předpokládáte nějaký střet, nebo se cítíte výjimečně zranitelní. Představte si, že Vás cele obklopuje lehký olověný plát, kterým nic nemůže proniknout.

 

TROJNÁSOBNÁ OCHRANA

Vezměte si tři nebo více barev a vrstvěte je jednu po druhé kolem sebe pro dokonalou ochranu

 

 

 

 

AURA-jak ji vidět

 

Lidé odpradávna považovali auru za centrum - místo- životní síly. tuto energii nazývali pránou, manou, magnetizmem, cchi...

 

4 TYPY AURY - první dvě obkolupují hlavu - nimbus a svatozář

- třetí - aureola - obklopuje celé tělo

- čtvrtá - gloriola - je kombinací posledních tří

( svatozáře, aureoly a glorioly)

 

 

AURA - zřetelně ukazuje náš mentální, psychický a duchovní stav.

 

 

Aura se zvětšuje ve slunečním světle a zmenšuje v místnosti. Hodně lidí vidí auru v dětství, ale v dospělosti tuto schopnost ztrácejí..

 

ENERGETICKÁ POLE AURY

 

1. ÉTERICKÝ DVOJNÍK - éterické tělo - se nachází asi 1 cm kolem celého těla. Je nazýván zdravou aurou, protože nemoc je zde vidět jako tmavá skvrna.

 

2. ASTRÁLNÍ TĚLO

3. MENTÁLNÍ TĚLO

4. PŘÍČINNÉ TĚLO

 

Když vidíme auru poprvé, zdá se bílá a podobná mraku. Postupně začneme vidět i barvy.

 

Každá AURA má svou ZÁKLADNÍ BARVU, která poskytuje o člověku důležité informace. Tato barva ukazuje jeho emoční, mentální a duchovní podstatu.

 

ZÁKLADNÍ BARVA SE BĚHEM ŽIVOTA MĚNÍ JEN VYJÍMEČNĚ.

 

I myšlenky a emoce ovlivňují zabarvení aury. Odsud pramení "rudý hněvem" - vztek, " zelený závistí "... Tato vlnění se objevují a mizí. Přesto mohou naše negativní myšlenky a emoce auru změnit natrvalo.

 

 

 

U některých lidí jsou uvnitř aury vidět geometrické tvary

 

- KRUH - uvnitř aury symbolizuje vnitřní klid

- TROJÚHELNÍK - znamená, že je člověk ochráncem ostatních

- HVĚZDA - označuje význačné psychické vlastnosti.

 

Naše aura neustále reaguje s aurou ostatních lidí. Setkáme-li se s někým, koho máme rádi, naše aury se otevřou a smísí. Potkáme li naopak někoho, koho rádi nemáme, naše aury se vzájemně odpuzují.

 

Jistě jste se již setkali s někým, kdo Vám byl na 1 pohled nesympatický bez rozumného důvodu. Vaše aura, která se odpuzuje od jiného člověka, Vás varuje a dává Vám na srozuměnou, že byste se měli tohoto člověka stranit.

 

Jsou lidé, kteří jsou psychickými upíry - ti odčerpávají energii z Vaší aury, aby obohatili svou vlastní. Energii z ostatních lidí čerpají vědomě nebo nevědomě. Po setkání s takovým člověkem se budete cítit vyčerpaní.

 

PŘI NAROZENÍ - člověk auru NEMÁ, ale po prvním nadechnutí můžeme vznikání aury hned pozorovat. Aura je zpočátku zdánlivě bezbarvá, ale ve věku cca 3měsíců vypadá stříbrná. Postupně se mění na modrou, což znamená vývoj enteligence. MODRÁ barva zůstává jako základní v průběhu celého dětství. Když dítě onemocní - získá šedavý odstín. Jak dítě roste, objevuje se mu kolem hlavy ŽLUTÁ záře, která označuje začátek myšlení. V době, kdy dítě začíná školní docházku, získává jeho aura barvu, kterou si pak obvykle udrží po celý život.

 

VNÍMÁNÍ AURY - Je lepší naučit se auru VNÍMAT před tím, než se ji

budeme snažit vidět.

Pomocí virgule zjistíte, že aura je kruhová .

 

VNÍMÁNÍ

Meditací a zklidněním dýchání otevřete pravou hemisféru svého

mozku. Chvíli třete dlaně a pak je podržte 30 cm od sebe. Zkuste pohybovat dlaněmi k sobě a zase od sebe. Všimněte si slabého odporu při přibližování a pocitu chladu při jejich vzdalování. Vnímáte svou vlastní auru. Až Vám to půjde snadno, jste připraveni k dalšímu kroku.

 

Vnímání čaker - čakry jsou zdroji energie a tedy i naše osobní elektromagnetická energie je v těchto místech intenzivnější. Proto

je možné čakry také snadněji rukama vnímat.

 

Vnímání vlastních čaker svýma rukama

 

POKUS - detekce a vnímání srdeční čakry

 

Podržte dlaně cca 30cm, před tělem a pomlau se přibližujte k hrudi. Jakmile pocítíte lehký odpor, ruce odtáhněte až odpor zase poklesne, pak ruce znovu přibližujte, až si uvědomíte hranici vlastní aury. Pak to udělejte znovu ale ruce přibližujte v místě srdeční čakry blíže u těla. Pokuste se vnímat i ostatní čakry. Praxe Vám ukáže, že se aura kolem čaker zdá velice pevná a budete se divit, že jste si toho dřív nevšimli.

 

2. "skok" vpřed - budeme vnímat auru jiného člověka. Postavte se za přítele sedícího na židli. Držte ruce po stranách hlavy - 30 cm - přibližujte a oddalujte ruce, vnímejte auru hlavy.

 

3. Pokus - ve stoje - přítel stojí se zavřeným a očima, přibližujeme se k němu - detekovat, kdy vstoupíme do aury. ( mezi cizími lidmi budou v tomto pokusu lepší výsledky, než mezi přáteli, kde se jejich aura mísí.)

 

JAK VIDĚT AURU

 

posadíme se tak, abychom měli všechna ostrá světla za zády. Žádné světlo, ani jeho odrazy by nám neměly přijít do očí.

 

Spojte ukazováčky a dívejte se 10 vteřin. Pak je začněte od sebe oddalovat. Všimněte si jemného energetikého vlákna mezi nimi. Zpočátku Vám možná bude vlákno mizet při překonání 1 cm. Postupně ho natáhněte na 10 cm. Pomáhá provádět nad světlým povrchem, třeba papírem. Jestliže vlákno vidíte zkuste spojit proti sobě všechny prsty, pohybujte rukama, proudy energie se budou natahovat.

 

OBMĚNA - s partnerem - u stolu. Může to trvat až 5 minut než zde lépe uvidíte energii oblíbeného člověka.

 

 

Ted jsme připraveni vidět víc z vlastní aury.

 

V bílé, světlé místnosti - zatemněte a postavte se 1 m od zdi. Zdvihněte pravou ruku před sebe. Dívejte se přes prsty na zeď. Rozostřete pohled. Po chvíli uvidíte kolem ruky zřetelně auru. Bude vypadat jako šedá, skoro bezbarvá mlha. Dívejte se přímo na ni, možná zmizí, zopakujte a pak se podívejte na konečky svých prstů. uvidíte jemné proudy energie vyzařující z prstů. Všimněte si, že aura je v neustálém pohybu.

BARVY začnete vidět později.

Časem uvidíte auru při jakémkoli světle.

 

Dělejte pokusy s ostatními částmi těla.

 

ODĚV VIDĚNÍ AURY ZTĚŽUJE.

 

Pro většinu lidí je bohužel nemožné vidět auru v zrcadla (odraz) Někteří ji však vidí i v zrcadle. Lépe uvidíme auru bez brýlí.

 

POKUS S PARTNEREM - vzdálenost 1 m

Zkuste se aury dotknout. Všimněte si, jak se Aura před Vašimi prsty vzdaluje, ale pak do ní prsty ponořte. Aura v místech čaker rychle rotuje.

 

POKUS S EMOCEMI - požádejte partnera, aby začal přemýšlet o něčem, co v něm vyvolává zlost - projeví se jako špenavě načervenalé zbarvení aury. Zkoušejte - smutek, radost, lhostejnost... TRÉNINK K URČENÍ MYŠLENEK.Zpočátku Vám bude aura mizet, opakujte znovu a znovu.

 

 

DALŠÍ ZPŮSOB POZOROVÁNÍ AURY

 

Dívejte se příteli na nos. Uvědomte si, jak daleko jste svým okrajovými viděním schopni vidět nad - nalevo, dolů a napravo od jeho nosu. Udělejte si značky. Začněte zíráním na značky zleva, doprava a naopak. Nahoru, dolů... Jak se budete snažit, přítelova aura se Vám objeví.

 

 

 

 

BARVY AURY

 

Všichni reagujeme na vidění barvy nějakou emocí. Teplé barvy vyvolávají vzrušení a kladné pocity. Studené navozují uvolnění, pocity klidu a míru.

 

ODRAZ EMOCÍ V AUŘE

 

"vidím rudě" - vztek, "zezelenal závistí", "černý den, nálada", "jsem dnes na růžovo" - uklidnění, spokojenost. Pomeranč dodává chuť k jídlu, červená způsobuje pocit, že čas rychle utíká...

 

Nemocný, ale i nečestný člověk má auru malou, zakalenou s nevýraznými barvami.

 

VÝZNAM ZÁKLADNÍCH BAREV AURY

 

1- ČERVENÁ - Ego,vůdcovství, energie, také nervozita, sebeláska

 

2. ORANŽOVÁ - takt, intuice, praktičnost - neg. lajdáckost, lenost

 

3- ŽLUTÁ - tvůrčí schopnosti, vynikající úsudek, často se pouštějí

do mnoha věcí najednou -neg. unavitelnost, lhaní

 

4. ZELENÁ - mírumilovnost, přirození léčitelé, důvěryhodnost - také tvrdohlavost a neústopnost, neg. - nepoddajnost

 

5. MODRÁ - upřímnost, čestnost, rozmanitost, neg. - obtíže s dokončováním úkolů

 

6. INDIGOVÁ - odpovědnost, podané ruce ku pomoci- humanitní. Neg. - neschopnost říci ne

 

7. FIALOVÁ - duchovní a intelektuální. neg. dojem nadřazenosti

 

8. STŘÍBRNÁ - idealismus - neg. nepraktičnost

 

9. ZLATÁ - nejmocnější barva ( svatí ) - uskuteční všechno, co je napadne

 

10. RŮŽOVÁ - skromnost, jemnost, laskavost, diplomacie, takttičnost - tvrdohlavost, rozhodnost

 

11. BRONZOVÁ - humanisté, pečovatelští, štědří, starostlivý - neumí řákat NE

 

12. BÍLÁ - osvícení, inspirace, skromnost, intuice, moudrost

 

 

BARVY AURY - obvykle v auře převažuje jedna nebo 2 bary, vyjímečně více, např. člověk se základní barvou červenou ( vůdcovství, nezávislost ), může mít záblesky oranžové ( taktičnost, diplomacie, mírnost )

 

Člověk by měl pracovat v souladu s barvami své aury

 

VNÍMÁNÍ BAREV - pokus s nošením oděvů různých barev a pozorujeme své pocity

 

MOŽNOSTI

 

 

 

- určení barvy aury - kyvadlem

- pomocí numerologie

 

 

 

ZÁKLADNÍ BARVA AURY - je dána životním číslem člověka. Symbolizuje životní cíl člověka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝPOČET ŽIVOTNÍHO ČÍSLA

 

ŽIVOTNÍ ČÍSLO UDÁVÁ ZÁKLADNÍ BARVU S PŘESNOSTÍ NA 95 %

 

Součet všech číslic v datu narození

27

7

1963

_____

1997 - 1+9+9+7 = 26 - 2+6 = 8 - základní barva je růžová

 

Existují dvě vyjímky, kdy neredukujeme na základní jedinou číslici a to jsou 11 a 22. Tato čísla jsou v numerologii známá jako MISTROVSKÁ, lidé s těmito čísly jsou obdaženi vyšším potenciálem než my ostatní ( proto sčítat pod sebou )

 

CVIČENÍ S BAREVNÝMI ČTVRTKAMI - kostkami...

 

Na stůl postavíme čtvrtku do áčka - hledíme za - na zeď. Obvykle trvá jen pár vteřin, než si všimnete další barvy, obklopující tu, na kterou hledíme. Žlutá barva kolem modré čtvrtky, zelená kolem červené...

Tyto barvy jsou známé jako doplňkové.

 

VÝZNAM BAREV - heslovitě

 

ČERVENÁ - smyslnost, telesnost, vitalita, agrese

ORANŽOVÁ - emoce, zdraví

ŽLUTÁ - tvůrčí schopnosti, intelektuální

ZELENÁ - uzdravování, láska k přírodě

MODRÁ - učitel, cestovatel, hledač moudrosti

INDIGOVÁ - starostlivost, péče o jiné, humanitární sklony

FIALOVÁ - duchovnost, intuice, učitel, jasnovidlost

RŮŽOVÁ - materialismus, stanovení cíle, tvrdá práce

BRONZOVÁ - humanitární sklony, sebeobětování

BÍLÁ - duchovnost, čistota, nesobeckost

STŘÍBRNÁ - intuice, idealismus, snění, vizionářství

ZLATÁ - neomezené možnosti

 

NA AURU MÁ VLIV KAŽDÁ EMOCE, NÁLADA,MYŠLENKA.

 

VÝZNAMY BAREV NÁLADY

 

černá barva v auře není nikdy dobrým znamením a jestliže je smíšena s červenou, označuje surovost, nenávist a zlo...

 

červená - sama o sobě, jako barva určité nálady, znamená vitalitu a ven namířené pozitivní šťastné pocity. Může znamenat i sexuální energii

 

oranžová - znamená pocity a emoce. Je-li jasná, ukazuje ambice, pozitivní přístup k okolí a vstřícný postoj k ostatním . Zakalnená ukazuje na sobectví a domýšlivost.

 

žlutou - vidíme,když se člověk soustředí a používá mozek

 

zelená - může ukazovat na ubývání energie. Jestliže je aura zalita zelenou barvou, stává se člověk lhostejným a odděluje se od ostatních. Velice tmavá je znamením zákeřnosti a nečestnosti, také závisti

 

modrá - citlivost, pozitivní myšlení. Hluboce modrá je znakem duchovní inspirace.

 

indigová -je znakem duchovního probuzení

 

fialová - člověk na duchovní cestě

 

šedá - zasmušilost, deprese, stres

 

 

 

růžová - milující, laskavý a něžný

 

stříbrná a zlatá - člověk má právě intuici

 

bílá - právě probíhající jasnovidné vidění

 

hnědá - přemíra negativity, neměnné, ustrnulé názory

 

černá - silně negativní,např. červená s černou znamená nenávist, krutost a zlomyslnost. Černá spolu se žlutou charakterizuje zlé myšlenky, černá a zelená jsou znakem závislosti, lakomství a proradnosti.

 

Dát chatakteristiku každé barvy v auře je obtížné, každý se projevujeme trochu jinak. Je dobré se řídit intuicí.

 

ZDRAVÍ PODLE AURY

 

Nemoci se v auře často projeví dříve, než si člověk nějaké problémy uvědomí.

Lidé mající chronické problémy mívají ŠEDOHNĚDOU AURU.

Většina zdravotních problémů se projeví SKVRNAMI na éterickém těle.

Příklad - člověk trpící migrénami, bude prožívat silné vytrácení aury kolem hlavy, vždy krátce předtím, než se migréna objeví. Oblast těla, která působí bolest, bude na auře vyznačena černým místem Pokud se někdo silně nachladí, na prsou, objeví se šedá šmouha na auře v místě prsou...atd...

 

LÉČENÍ AURY - ENERGIÍ

Kombinací - myšlenky - pocitů a emocí je možné poslat vibrace ze své aury na auru druhého člověka !!!

 

LÉČENÍ AURY - BARVAMI

 

Každá část těla je řízena určitou barvou. Jestliže některá část není v pořádku, pomůže přivedení barvy k nemocnému orgánů, části těla.

Pokud tělo vykazuje OSLABENÍ, je vhodné doplnit sytou příslušnou barvu. Pokud je tělo v zánětu, trpí přemírou barvy, použijeme barvu, která je k ní DOPLŇKOVÁ. např. lidem trpícím anémií pomůže červená barva ...

 

DOPLŇKOVÉ BARVY

 

červená - modrá

oranžová - fialová

žlutá - fialová

zelená - purpurově červená

modrá - červená

indigová - oranžová

fialová - žlutá

 

Barvy, které v auře chybí, nebo jsou přítomné jen v malém množství je dobré doplňovat

1. nadýcháváním

2. krystaly

3. jídlem (př. modrá barva potlačuje chuť k jídlu, oranžová povzbuzuje)

 

také můžeme "nabíjet" vodu barvou, kterou potřebujeme ( použijeme barevnou lahev, nebo postavíme na čtvrtku příslušné bary, také můžeme do vody vložit příslušné krystaly určité barvy...)

 

KRYSTALY - nošení pomáhá doplňovat a vyrovnávat disharmonie

Krystaly jsou schopny rychle absorbovat energii. Jsou schopné reagovat i na pocity druhých. Pokud trávíte hodně času s lidmi, špatně naladěnými, nešťastnými, nebo sklíčenými, váš kdystal bude tuto energii pohlcovat a potom ji uvolňovat na Vás

OČISTIT

 

1. kořenová čakra - červená - granát, jaspis, obsidián (uzemňuje) šedý křemen, krystal (emoce, psychika)

 

2. sakrální čakra - oranžová -karneol - zvyšuje mužnou sílu, snižuje napětí, tygří oko - dodává sílu, vytrvalost, odvahu

 

3. solar plexus - žlutá - citrin - soustředění, malachit - uvolňuje emoční traumata, podporuje radost

 

4. srdeční čakra - zelená - jadeit-dodává lásku, vřelost, moudrost, růženín - přitahuje lásku do života, avanturin - kámen snílků-podporuje velké myšlenky

 

5. krční čakra - modná - sodalit - pomáhá k sebevyjádření, azurit - napomáhá duchovnímu probuzení

 

6. třetí oko - fialová - lapis - napomáhá spiritualitě, jantar - uvádí tělo do původního stavu po emočním vzrušení, ametyst

 

7. korunní čakra - bílá

křišťál - obsahuje všechny barvy duhy a pomáhá všem čakrám

ametyst - duchovno, meditace, mocný ochránce

 

 

KAŽDÁ BARVA MÁ SVOU SAMOSTATNOU ROLI

 

červená - stimuluje, vzrušuje, uvolňuje adrenalin, nabíjí vitalitou. Neměla by se příliš používat samostatně, doplnit modrou nebo zelenou. Barva vhodná do posiloven - lidé pod vlivem červené mohou zvětšit sílu svých svalů o 50% oproti situaci, kdy se nacházejí v "mírumilovně" ostěsteném prostředí.

 

oranžová - stimulující, posilující, podporující zdraví. Vliv na slinivku, slezinu a plíce. Pomáhá při astmatu, bronchitidě a nachlazení

 

žlutá - radostná, podporuje psychiku. Pomáhá při depresích. Mnoho žluté může způsobit průjem. Použití - při zácpě, plynatosti, poruchách trávení a bušení srdce

 

zelená - uzdravuje, uvolňuje stres. Jemné zelené světlo pomáhá při bolesti hlavy. Je barvou PLODNOSTI.

 

modrá - chladivý a svíravý účinek. Uklidňuje. Použití při zánětlivých onemocněních a krčních problémech

 

indigová - ochlazuje, omezuje krvácení

 

fialová - při stresu a napětí, proti nespavosti a duševním poruchám, působí na vyšších úrovních

 

VLIV HUDBY - každý nástroj má na naše tělo jiný vliv

 

fyzické tělo - je ovlivňováno bicími a dechovými nástroji

 

emocionální tělo - ovlivňují nástroje ze dřeva a smyčce

mentální tělo - je ovlivňováno hlavně smyčcovými nástroji

 

duchovní tělo - zvonkohry, harva, varhany

 

CHARAKTERISTIKA ZÁKLADNÍCH BAREV

 

ČERVENÁ - lidé ctižádostiví, odhodlaní, optimističní, společenští

 

ORANŽOVÁ - laskaví, starostliví, dá se s nimi dobře vyjít

 

ŽLUTÁ - tvořiví, snadno se s nimi dohodnete. Veselí

 

ZELENÁ - ohleduplní, laskaví, citliví. Rádi pomáhají druhým

 

MODRÁ - tvůrčí, s bohatou představivostí, dobrodružní, dokáží dělat hodně věcí najednou- hlavně začít, ale mají problémy s dokončováním.

 

INDIGOVÁ - zodpovědní, spolehliví a starostliví

 

FIALOVÁ - citliví, intuitivní, duchovně založení. Spoléhají se sami na sebe a požádat o pomoc druhé pro ně bývá velmi těžké

 

STŘÍBRNÁ - idealističní, impulzivní a intuetivní, velkorysí, pravdiví a důvěřiví, hledají na druhých hlavně to dobré

 

ZLATÁ - idealističtí, zodpovědní, extremně schopní a úspěšní. Vůdří typ, schopný rozdávát energii a inspirovat druhé svou dobročinností

 

RŮŽOVÁ - láskyplní, něžní, ohleduponí. Stojí za svým a prosazují to čemu věří. Rádi pomáhají druhým Cítí se dobře ve vedoucí roli.

 

JASNÉ A ČISTÉ BARVY jsou vždy pozitivní, KALNÉ A ŠPINAVÉ - negativní

 

BRONZOVÁ - něžní, starostliví, radostní a rozhodní. Jsou nejšťastnější, když mohou pomáhat druhým. Sami chtějí být citově nezávislí.

 

BÍLÁ - čistí, individuality, tvořiví lidé s velkou potřebou mít čas pro sebe a vlastní rozvoj

 

 

 

 

ZÁKLADNÍ BARVY SE BĚHEM ŽIVOTA MĚNÍ JEN VYJÍMEČNĚ !!!