VITALIZACE AURY + HARMONIZACE ČAKER

KURZ - ZPŮSOBY HARMONIZOVÁNÍ ČAKER -  SOBOTA 24. KVĚTNA 2014 V OSTROVĚ - registrace na 608 31 35 31

Čakry - přehled center energie

Harmonizace a vitalizace čaker pomocí energie Reiki - nejdříve jsou pomocí kineziologického testu zjištěny nesrovnalosti v proudění energie v jednotlivých čakrách a poté se velmi jednoduchou těchnikou tato hladina u klienta vyrovná a srovnává se energetické proudění v těle. Doba trvání je u klientů různá , většinou cca 30 - 40 minut, přičemž polovina je věnována harmonizaci čaker a druhá vitalizaci čaker pomocí čakrových kamenů, které mají podle svého charakteru a zaměření rozdílné schopnosti . V kamenech je specielně pro tento účel zesílena jejich léčebná síla opět energií Reiki.

AURA

 

Bez hmotného těla bychom nebyli schopni na zemi žít. je schránkou ducha, který se díky němu může na zem inkarnovat. Málokdo však tuší, že máme těl víc.

 

Kromě hmotného fyzického - máme také těla energetická - kam patří tělo éterické, astrální a mentální.

 

Všechna vyzařují fluidum, které jasnovidní lidé nazývají AUROU. Již plod má auru. Novorozenec má auru BÍLOU, teprve časem se začne zabarvovat. Odstín prozradí charakter, zdravotní star, citové prožitky...

 

AURA VRAHŮ - je temná, děravá, tenká

AURA JEŽÍŠE - byla mocná, zářivá, bílá, kulovitá.

Kvalita vibračního pole aury je určena stupněm duchovního vývoje, jeho morálními hodnotami.

SVĚTLÁ AURA - láká bytosti světla

TMAVÁ AURA - bytosti temné

 

Při silném citovém vzručení - vzteku, hněvu, pláči - se aura rozpíná a otevírá, stává se řidši, vzniknou v ní trhliny...energie uniká a mohou si jí odčerpávat negativní bytosti, je otevřen přístup temným potulným duším

 

Negativní myšlenky, strach, závist,sobectví, hádky - auru zněčišťují, vytvářejí v ní tmavé skvrny a navíc přes éterické tělo ovlivní tělo hmotné a to onemocní.

Zato čistý charakter, pozitivní myšlenky, slova, skutky, způsobí, že aura je světlá, zářivá a mohutná.

 

Nejsilnější vyzařování vychází z temene a z rukou a tak je dobré kontrolovat své myšlenky, odhalovat zdroj, z něhož negativní myšlenkdy vycházejí, odmítat ho.

Harmonická spolupráce našich energetických těl umožňuje tělu fyzickému existenci, duševní a tělesnou aktivitu. Ve stavu klinické smrti, v bězvědomí, či při některých onemocněních se těla energetická(kromě éterického) vysunou skrze srdeční čakru pryč. Hmotné tělo zůstane bez fyzické aktivity, což však neznamená, že je člověk mrtvý. Pokud není přerušena stříbrná šňůra, člověk žije. Přirozeně se toto stává ve spánku.

 

CO JE STŘÍBRNÁ ŠŇŮRA ? je to elastické pásmo spojující jednotlivá těla a současně kanál, kterýn přivádí tělům životní energii. Energie dále vstupuje do těla ČAKRAMI.

 

ČAKRY energii přijímají a rozvádějí v množství odpovídajícímu duchovnímu růstu a dále odvádějí nepotřebnou zpátky do kosmu. Čím ušlechtilejší a čistší je myšlení a jednání člověka, tím čakry rychleji rotuji a přijímají tak více energie.

Zůstanou - li čakry nepohyblivé a tedy trvale otevřené, dochází k úpadku duchovních i fyzických sil. Stálým nervovým drážděním je člověk vystaven napětí.

 

ENERGETICKÁ TĚLA :

 

ÉTERICKÉ TĚLO : to prostupuje tělo fyzické a vytváří kolem něj asi 3 cm silný obal. Na povrchu má uloženy čakry. Po smrti se spolu s hmotným fyzickým tělem rozpadá.

 

ASTRÁLNÍ TĚLO - je nositelem astrálního vědomí. Jsou v něm zachycena naše současné i minulé prožitky. Není-li člověk schopen zpracovat životní problémy, je astrální tělo částečně vysouváno z těla fyzického. Pak bývá schopno vnímat, slyšet a pozorovat astrální minenze a bytosti. Lidé takového člověka považují za blázna, lékaři diagnostikují halucinace, šilenství, schizofrenii. Pravdou ovšem je, že dotyčný sleduje astrání svět, ale není schopen se do něho zařadit. Vědomí je touto situací šokováno, křečovitě se stahuje zpět. Je ohrožován přísun energie, mozek není schopen správné aktivity. Dochází k nesouvislým myšlenkovým procesům, což se odráží v nelogické, pomatené řeči.

Po smrti tyzického těla se astrální tělo zcela vysouvá, odchází do astrálních dimenzí, jeho původnímu domovu.

 

MENTÁLNÍ TĚLO - je nejjemnější tělo lidské aury

Mentální tělo je schopné svůj objem několikanásobně zvětšít ( až 7 x ???) Vyšší mentální tělo - tzv. vyšší já je tvořeno duchem. Jeho působení umožňuje duchovní vývoj, poznání úkolů a cílů pozemského života a snahy volit cestu, jak životní úkol splnit. Intenzita záření MT je podmíněna čistotou myšlenech . NIŽŠÍMU MT tzv. EGU - přináleží oblast rozumová, která je zaměřena na požadavky hmotného života. Nadměrný růst EGA se projevuje sobectvím, bezohledností, chamtivostí.

 

Astrální a mentální tělo je spojeno na temeni hlavy a u výše vyvinutých jedinců vyzařuje ve formě svatozáře.

 

JEN ČLOVĚK JE ve srovnání s ostatními pozemskými životy nosetelem DUCHA.Svět zvířat, rostlin a minerálů mají společnou DUŠI, ale ne DUCHA.

Zpracováno podle knihy

H. Pejšové - Sít světla.

 

 

 

 

 

 

 

 

Č A K R Y - točící se kola energie

 

CENTRÁLNÍM KANÁLEM ŠUŠUMA - probíhá SEDM čaker od kořenů ke koruně. Jejich točení pochází ze 2 základních proudů - 1 shora a 2hý zdola.

 

Umístění čaker v těle dává význam příslušné úrovni vědomí

 

1.ČAKRA - kořenová čakra - MULATHARA -čtyřlupínková - červená - zastupuje materiální svět. Dovnitř - je vtahována

gravitace hmoty.Je umístěna na konci páteře. Jejím elementem je ZEMĚ. Tato čakra zastupuje instinkt přežití.

Je domovem spirálové energie - bohyně - KUNDALINI ŠAKTI.

Její úrovně se vinou 3apůlkrát kolem čakry ukládajíc hmotu dohromady. Když se vynoří kundalini, směřuje nahoru po páteři, zatímco proniká a probouzí každou čakru postupně tak, že vyhledává jejího božského partnera ŠIVU, který obsahuje plné vědomí. Název této čakry - MULATHARA - znamená podporu směrem od kořenů. Pomocí ní se zajišťuje pevná a silná základna na cestě směrem nahoru. Člověk potřebuje hluboké kořeny v těle zemi.

 

2. ČAKRA - sakrální - oranžová - 6ti lupínkový lotos. Tato čakra se spojuje s elementem VODY a reprezentuje duální povahu existence. Protiklady se přitahují, pohybující se směrem od 1 k 2hému, s prapůvodní touhou se spojují v jedno. Zde se napojují k provpočátečnímu proudění životadárné energie, které jsou přitahovány proudy uvnitř duše hovoříc našemi touhami a přáními. Na úrovní 2hé čakry had kundalini stejně tak rozděluje jako spojuje a vytváří tak nekonečný JIN-JANG existence, které se točí v nekonečné rovnováze. V těle tato čakra vyzařuje z křížové kosti a boků. Je zárodkem citlivosti, radosti a emocí. Tato 2 těla se spojují 1s2 ve smyslné jednotě,otevírají se vodám vášně a oceánům dokonalého štěstí.

 

3. ČAKRA - SOLAR PLEXUS -MANIPURA - žlutá 10ti lupínková - se nachází v oblasti solar plexu. reprezentuje oblast pupku od země k vodě až po oheň. Čakra posiluje naši vůli a svobodu, aby udržela plamen naživu při cestě přes všechny zkoušky a trápení cestou přes hoření k moci. Čím méně plamen hoří ze sebe samého směrem ven - musí být tato síla udržena pílí pracovitého tréninku, kterým se sjednotí síla uvnitř a kolem...něco jako přestup chaosem. Ohnivá haditá energie kundalini harmonizuje svou energii tak, aby se přenesla dovnitř břicha, tudy rozkvétá dál její síla. Tento oheň nás nese a udržuje procesem našeho hoření přes EGO, pak se rozpouští v oblasti pupku, který je skutečným zdrojem síly v Manipuře.

 

4.ČAKRA - SRDEČNÍ - ANAHATA - zelený lotos s 12ti okvětními lístky. Elementem 4té čakry je VZDUCH. Zde stoupáme do jemnosti a rozmanitosti . Nebeská kundalini nás vynáší na křídlech lásky tak, abychom se zmocnili probuzení postátného ducha, který představuje otevřené srdce letící ke svobodě. Kundalini expanduje v elementu vzduchu každým nádechem, kterým dýcháme. Nacházíme útočiště směrem k nekonečnu stávající se světlem uvnitř sebe. Vstupujeme do vztahu lásky. Sjednocují se země a nebesa, mužskost a ženskost do dokonalé harmonie srdce. Srdce pulzuje láskou přes všechny naše vztahy, vztahy lidské a božské. Jak otevíráme své vlastní srdce, otevíráme se ke globálnímu srdci, které je na hranicích ke globálnímu uvědomění.

 

Od harmonize v srdci se přesměrujeme k modrému lotosu se 16-ti okvětními lístky, který se nachází v hrdle.

 

5. ČAKRA - KRČNÍ - VISHUDHAČAKRA - reprezentuje pročištění. Kundalini zde probouzí vibrace z jádra nitra - ZVUK - přenášející se přes vzduch našeho dýchání. Otevírá se hudbě hvězd...naslouchejte šeptání hlasu uvnitř srdce.

 

6. ČAKRA - fialová -3TÍ OKO -AJNA - lotos 2 lupenů. Vibrující 5tá čakra uvnitř hrdla přemísťuje energii směrem k čakře čela, která charektizuje uvědomění a ovládání. Kundalini časem zazáří světlem hada z hloubek meditací tak, aby se otevřela 6tá čakra, centrum představivosti a intuice. 2 lupeny této čakry představují dualismus zaměřen směrem k jednotnému pohledu 3tího oka. Je to čakra schopnosti vidění a představivosti. Rozšířené vědomí proniká před duální vidění a přináší jasnost do vnitřního světa.

 

7. ČAKRA - korunní čakra - SAHASRARA - prezentuje dveře k bohu. Plně rozvninutá energie kundalini od kořenové ke korunní se nyní v 7. čakře rozvíjí v tisíc lupenový nekonečný lotos, nekonečného povědomí ducha. Tím vědomím jsme my. Zde se kundalili spojuje s postátným partnerem ŠIVOU - k inteligenci samotného stvoření.

----------------------------------------------------------------------

1. ČAKRA - kořenová - MULATHARA - mantra -LAM

2. ČAKRA - sakrální - SVADHIŠTHÁNA - VAM

3. ČAKRA - solar plexus - MANIPURA - RAM

4. ČAKRA - srdeční - ANÁHATA - JAM

5. ČAKRA - krční - VIŠUDDHI - HAM

6. ČAKRA - třetí oko - ADŽNÁ - OM

7. ČAKRA - korunní - SAMASRARA - ŠIVO HAM - jsem Šiva

----------------------------------------------------------------------

 

 

 

ČAKRY - VÝZNAM- PSYCHICKÉ A FYZICKÉ PROJEVY

 

1. kořenová čakra - vůle k životu, spojení se zemí

 

PSYCHICKÉ PROJEVY : při zablokované energii - přehnaná agresivita(postavte ty hajzly ke zdi),strach ze života (na tento svět nemůžu přivést dítě), potíže s pořádkem a časem ( nevím, proč pořád chodím pozdě), netrpělivost(proč jen ten idiot nejede), závislost (nemohu bez něj žít)...

 

TĚLESNÉ PROJEVY : bloky v kořenové čakře - nemoci konečníku, bolesti zubů, bolesti bederní páteře.

 

DISHARMONIE kořenové čakry - NESTOJÍ OBĚMA NOHAMA NA ZEMI.

 

2. SAKRÁLNÍ - sexuální čakra - prezentuje schopnost dotýkat se světa a přijímat jeho dotyky. Schopnost prožívat jakýkoli smyslový prožitek - kultura , umění, hudba... ty lze plně procítit pouze tehdy, když naše sakrální čakra pulzuje a pracuje bez bloků.

 

PSYCHICKÉ PROJEVY : Strach z blízkosti ( jen se mě nedotýkej), odpor k tělesnosti ( sex je pro zvířata, lidé jsou zrozeni k něčemu vyššímu), zdůrazňování rozumu (nepotřebuji city, za ty si nic nekoupím) izolovanost (manželství nebo partnerství není nic pro mne), frigidita, impotence, chybějící orgasmus (žádný sex nepotřebuji), strach z pádu...

 

TĚLESNÉ PROJEVY : patří sem nemoce souvisejícími s pohlavními orgány, ledvinami, moč. měchýřem a lymfou.

 

Porušená čakra - nemá žádnou radost ze života.

 

3. ČAKRA solar plexus -čakra osobnosti, centrum síly - "chci, tedy jsem". Sídlí v ní naše svoboda a naše pocity viny.

 

PSYCHICKÉ PROJEVY : mocenské nároky (moje peníze, moje žena...) chamtivost, nakupovací vášeň, strach před ztrátou sociálního postavení ( co když dostanu výpověď, neudělám zkoušku...)závist ( sousedi už zase mají nové auto)

 

TĚLESNÉ PROJEVY : bolesti žaludku, dvanácterníku, disfunkce slinivky, žlučníku, jater.

PŘI SNÍŽENÉ ČINNOSTI - člověk je "nemastný, neslaný, neumí se prosadit - šedá myš.

PŘI HYPERFUNKCI - despota, rodinný tyran

 

4. čakra - srdeční - schopnost přijímat nejen sebe, ale i ostatní bytosti takové jaké jsou a milovat je se vším všudy, s chybami a přednostmi ve vztahu k sobě i k druhým

 

PSYCHICKÉ PROJEVY - zablokování - kladení podmínek (když neuděláš co chci, nebudu tě mít rád...) utiskující láska (chci pro tebe jen to nejlepší) využívání druhých ( to smím já, ty ne, musíš tu být pro mě...)

 

TĚLESNÉ PROJEVY: bolesti v srdeční krajině, problémy plic a průdušek, křeče...

Při snížené funkci má člověk sklon být bezohledný vůči sobě i druhým.

Při heper funkci - přehání toleranci až k sebeobětování.

 

5. ČAKRA - KRČNÍ - ovlává sebevyjadřování. Je průsečíkem vnitřního a vnějšího světa.

 

FYZICKÉ PROJEVY - blokace čakry - chrapot, problémy s hlasivkama, bolesti v krku, strnulý krk, problémy s krční páteří

 

PSYCHICKÉ PROBLÉMY: koktavost, když člověk neříká co si opravdu myslí - nemůže se vymáčknout...stále používání ehm...

Snížená činnost : problémy s komunikací, skloněná hlava

Hyperfunkce - typický despota, častý chrapot, řezavý hlas, diskutuje kvůli diskutování, rád se hádá, chce vše jen podle svého ...drží nos nahoru a to doslova.

 

6. čakra - TŘETÍ OKO - sídlo intuice. S dobře fungující 6tou čakrou se lidé mohou stát jasnozřiví, vidět auru atp...

 

PSYCHICKÉ BLOKY : labilní život (nevím, proč vlastně žiji) odcizení od práce ( je mi jedno co dělám, hl. že za to jsou peníze) strach z duchů, střídání partnerů, fanatismus, přemrštěně uctívání idolů...

FYZICKÉ PROJEVY - špatné vidění, problémy s očima.

Hypofunkce - sklon k "tupému děláku" žádné koníčky, žádné názory žádné zájmy...pomlouvání druhých s nohama na stole..( ten se má, když je podnikatel, když je hezkej, když má bohatý rodiče...)

Hyperfunkce - blouznivý prorok, varuje před katastrofami,má strach, aniž by věděl z čeho...

KAŽDÝ Z NÁS MÁ V SOBĚ ULOŽENÉ SAMOLÉČENÉ SCHOPNOSTI.

 

 

 

 

 

 

Vitalizace je doprovázena speciální hudbou pro vitalizaci čaker. 

1. Čakra základu - červená 

 • Múládhára čakra - čakra kořene, základní centrum
 • Živel - země
 • Oblast těla - mezi konečníkem a pohlavními orgány
 • Barva - červená
 • Ovlivňuje - konečník, vnější pohlavní orgány, tlusté střevo, prostatu, krev, stavbu buněk, dolní končetiny
 • Žlázy  - nadledvinky
 • Kameny  - rubín, červený korál, granát, červený jaspis, hematit, heliotrop, achát, sarder, sardonyx, stříbro

2. Čakra sakrální - oranžová

 • Svádhištána čakra - čakra sleziny, centrum kříže a vitality
 • Živel - voda
 • Oblast těla - podbříšek
 • Barva - oranžová
 • Ovlivňuje - pánev, vnitřní pohlavní ústrojí, močový měchýř, ledviny, krev. mízu, trávící šťávy
 • Žlázy - pohlavní, vaječníky, varlata, prostata
 • Kameny - karneol, ohnivý opál, hyacint, oranžové druhy korálu, měsíčku a perly

3. Čakra solar plexus - žlutá

 • Manipúra čakra - čakra pupeční, centrum solar plexus
 • Živel - oheň
 • Oblast těla - solar plexus
 • Barva - žlutá
 • Ovlivňuje - dutinu břišní, zažívací ústrojí, žaludek, játra, slezinu, žlučník, vegetativní nervový systém, spodní část zad
 • Žlázy - slinivka břišní
 • Kameny - žlutý topaz, sagenit, citrín, jantar, tygří oko, žlutý turmalín, zlato, měď 

4. Čakra srdce - zelená a růžová

 • Anaháta čakra - čakra lásky a harmonie, srdeční centrum
 • Živel - země, voda, oheň, vzduch
 • Oblast těla - srdce ( uprostřed prsou v úrovni srdce )
 • Barva - zelená, růžová
 • Ovlivňuje - srdce, hrudní koš a dutinu, spodní část plic, krev, systém vnitřního oběhu, pokožku, horní část zad
 • Žlázy - thymus ( brzlík )
 • Kameny zelené - zelený turmalín, zelený akvamarín, smaragd, chryzoberyl, olivín, jade, malachit, dioptas, zelený chryzokol, chryzopras, aventurín, mechový achát, amazonit, zelený kalcit, serpentin
 • Kameny růžové - růžový turmalín, rodochrozit, rodonit, kunzit, růženín, růžový korál

5. Čakra hrdla - světle modrá

 • Višuddha čakra - čakra krku, centrum komunikace
 • Živel - vzduch
 • Oblast těla - pod hrtanem ( mezi krčním žlábkem a hrtanem )
 • Barva - světle modrá a tyrkysová
 • Ovlivňuje - krk, šíji, čelist, ústrojí řeči a sluchu, hrtan, hltan a jícen, horní část plic, průdušky, horní končetiny
 • Žlázy - štítná
 • Kameny - modrý turmalín, modrý akvamarín, modrý topaz, světlemodrý safír, modrý chalcedon, modrý chryzokol, modrý fluorit, světlemodrý lazulit, tyrkys, pyrit, modrý drahý opál, modrý měsíček, perla

6. Čakra čela - tmavomodrá a indigo

 • Ádžna čakra - čakra rozkazu, Třetí oko, centrum čela
 • Oblast těla - čelo ( jeden prst nad kořenem nosu )
 • Barva - tmavomodrá a indigo
 • Ovlivňuje - obličej, oči, nos, uši, dutiny, malý mozek, centrální nervový systém
 • Žlázy - hypofýza ( podvěšek mozkový )
 • Kameny - sodalit, sokolí oko, tmavomodrý lazulit, azurit, indigo safír, zirkon, křišťál, platina

7. Čakra temene - fialová a bezbarvě průzračná

 • Sahasrára čakra - čakra korunní, centrum temene
 • Oblast těla - střed temene hlavy
 • Barva - fialová, bezbarvě průzračná
 • Ovlivňuje - velký mozek
 • Žlázy - epifýza ( šišinka mozková )
 • Kameny - ametyst, fialový fluorit, diamant, drahý opál, křišťál

Vedlejší centra

1. Centrum rukou - bezbarvě průzračná až černá

 • Oblast těla - střed dlaní
 • Barva - bezbarvě průzračná, šedá, černá
 • Ovlivňuje  - duševně
 • Kameny - křišťál, diamant, záhněda, morion, magnezit

2. Centrum nohou - bílá a černá

 • Oblast těla - střed chodidel
 • Barva - bílá a černá
 • Ovlivňuje - fyzicky
 • Kameny - sněhovločkový obsidián, černý obsidián, turmalín v křišťálu, skoryl ( černý turmalín ), onyx, magnezit, gagát