ENERGETIČTÍ UPÍŘI

 - 1. z říše lidí, zvířat, rostlin 

                                  

 - 2. astrální parazité

 

 

 

DISKARNÁTI ,TEMNÉ SÍLY,

 

CIZÍ ENERGIE

 

 

 

 

Různé úrovně duchovního světa existují současné a vedle sebe

 

Diskarnáti - duše, které opustily fyzické tělo, ale neodpoutaly se od vibrací země. Všechny duše mají 90 

 

hodin na to, aby vstoupily do duchovní sféry, jinak zde zůstanou připoutány a nedokáží odejít bez cizí pomoci.

 

 

 

Ať už je příčinou diskarnátova pobytu cokoli, často mohou svému hostiteli škodit. Mohou ovlivňovat jeho 

 

rozhodnutí, mohou člověku, který je jejich hostitelem, způsobovat mentální, emocionální či fyzické problémy.

 

Mnozí lidé si posedlosti cizími energiemi sami přivolávají. Je – li někdo plný zlosti, negativity či nenávisti, pak 

 

tyto síly – nízké vibrace – přitahuje, dává jim sílu, poskytuje jim „potravu“. Rovněž lidé, kteří prožívají 

 

psychické útrapy, stres, smutek, strach, depresi – jsou vystaveni jejich obsazení...

 

Pocit neštěstí, strachu, nesvobody mohou být spouštěčem a oni si tak přivolávají potulné astrální bytosti i 

 

temné síly

 

 

Platí – posedlost temnými silami, cizími energiemi...tělo je slabší, než to co ho obsazuje a proto i lidé, 

 

prožívající psychické útrapy, tyto entity přitahují. Diskarnáti se na nás mohou nalepit rovněž např. v anestezii, 

 

nebo při opilosti, omámenosti.

 

 

 

DUŠE, které opustili zemi, dobrovolně pobývají na úrovni s nižší energetickou úrovní – jsou zde duše – 

 

duchové, které se nechtějí uvolnit ze své poslední inkarnace. Putuje zde mnoho duší ( diskarnátů ), jež rády

 

 zavádějí lidi . Jsou zde duše, které se nechtějí učit – poučit – přesto že je jejich pozemské skutky trápí

Působí zde temné síly, které duši nechtějí pustit z temnoty – z této úrovně. Jde o síly zejména z duševní

 

 oblasti jako je hněv, neschopnost odpouštět a obviňování jiných. Mohou zde být také duše našich zemřelých

 

 příbuzných, které se rozhodly nás neopustit, mohli jsme je sami svým naříkáním připoutat k sobě. Mohou se

 

zde pohybovat i lidé, kteří přišli o život náhle a odmítají připustit, že jsou mrtvé.

 

 

 

VŠECHNY TYTO BYTOSTI SE RÁDI PŘIMYKAJÍ K ŽIVÝM LIDEM, NEBOŤ SE ŽIVÍ JEJICH ENERGIÍ

 

 

 ( mentální energie v auře ), čímž ovšem člověka o tuto energii oslabují.

 

 

 

Co s tím ? Existují lidé, kteří dokáží očistit lidi i místa od cizích energií. Jejich vibrace by měli být vyšší než

 

 

 nízké vibrace temných sil - ( nad 400 s osobní kalibrací ). I tak je třeba být opatrný..

 

 

Pokud se však postižená osoba nezmění, je velmi pravděpodobné, že se energie vrátí. Je nutné změnit

 

 přístup, abychom nízké energie nepozvali zpět.

 

 

 

Frekvence temna se od člověka v harmonii odráží a vibrují rozdílně

 

 

SEPARÁTI – jsou bytosti vysoké duchovní úrovně, které vstoupili do planetárních vibrací a připojí se k nějaké 

 

inkarnované duši, místo aby pracovali v duchovní vyšší sféře.

 

 

TEMNÉ SÍLY – jsou skupinou diskarnátů s temnou energií

 

 

SATANSKÉ SÍLY – diskarnáti se satanskou energií jako je nenávist, ego, sexuální promiskuita

 

 

DÉMONICKÉ SÍLY – skupina s démonickou energií – např. nenávist k ženám, bohu, duchovní sebevražda,

 

 zoufalství, chamtivost…

 

 

 

 

DUCHOVÉ – lze je vidět jako mlhu, postavu...Jedná se o zemřelé, o duše svázané se zemí, které se drží v 

 

místě skonu. Duše si může vybrat, zda chce zůstat svázaná se zemí. Lpí na určitém místě z vlastního

 

rozhodnutí. Znovu a znovu k ní přicházejí andělé světla a přemlouvají ji… „ TEĎ POJĎ !“…

 

 

 

Duše je často vázána na dům od něhož se nechce odloučit...občas ji nechce pustit rodina, nebo jí brání vina,

 

hněv či nechce opustit žijícího partnera. Jde o jistý druh posedlosti...duše zemřelého nechce sice většinou 

 

škodit, ale může ovlivňovat svobodnou vůli a brání ve svobodném výběru. Pozůstalý z toho navíc může 

 

onemocnět tělesně i duševně.

 

 

 

 

ZBLOUDILÉ - uvízlé – DUŠE

 

 

patří sem duše, které zemřeli například při přírodní katastrofě, ve válkách, při nehodách. Tyto duše si 

 

neuvědomují, že opustily tělo. Bloudí na místech kde zahynuli a nejsou schopny si uvědomit, že jsou mrtvé. 

 

Hledají příbuzné, vracejí se domů a diví se, že je nikdo nevidí, nechápou, že zemřeli . Každá duše, která 

 

někde uvízla, má svou historii. Může být propletena s jinými dušemi ( hromadná sebevražda…)

 

 

Lidé jsou citlivé bytosti, zpravidla pocítí přítomnost něčeho, co se na ně upíná. Cítí úbytek energie, vnímá

 

 ponoukání k negativním emocím, jako je vztek, zloba, nenávist...občas se člověk sám diví, co mu vyšlo z

 

 úst...v duchu si říká...vždyť to jsem vůbec nechtěl říct, či udělat ...JE POD VLIVEM NÍZKÝCH BYTOSTÍ ,

 

 které ho nutí k emocím i k činům plodícím nízké energie, ze kterých se pak živí

 

 

pracovní materiály – Jana Čekanová – mistr Reiki www.cekanka.webnode.cz