LÉČEBNÉ KÓDY

výukový kurz - léčebné kódy - použití -  sobota 3. května 2014 v Ostrově - registrace na 608 31 35 31

Léčebný kód - Revoluční léčebná metoda, která nemá v dějinách obdoby - vyléčení všech nemocí na buněčné úrovni

 

Léčivá energie LÉČIVÝ KÓD- je zaměřen na 4 léčivá centra těla. Aktivujeme je pomocí sepnutých prstů.

 

Léčivá centra se aktivují pomocí vlastních prstů. Léčebný kód se aktivuje tak, že se namíří všech pět prstů obou rukou postupně na všechny čtyři léčivá centra, a to ve vzdálenosti sedm až osm centimetrů od těla. Ruce a prsty řídí proudění energie v léčivých centrech a ty pak aktivují energetický léčebný systém, jenž funguje podobně jako imunitní systém.

 

POSTUP – Opakujeme 3× denně vždy aspoň šest minut.


 

Zdroj všech nemocí je stres vyvolaný buněčnou pamětí

Největší problém je buněčná vzpomínka, problém srdce (podvědomí, nevědomí)

Tento systém léčení je založen na poznání, že existuje pouze jeden zdroj nemocí – a tím je fyziologický stres. Fyziologický stres nastává, když náš nervový systém není v rovnováze. Léčebné kódy odstraňují z organizmu fyziologický stres způsobem, který nemá v dějinách lékařství obdoby. Terapii tzv. léčebného kódu objevili a rozpracovali dva lékaři – Dr. Alexander Loyd a Dr. Ben Johnson.

Naše vzpomínky tvoří přes 90 % našeho podvědomí

Když se střetne srdce s hlavou, vítězem se stává srdce

Jakmile vyléčíte vzpomínky, vyléčíte stres

Jakmile vyléčíte stres, vyléčíte své problémy

K Léčebnému kódu patří tzv. vyhledávání vzpomínek. Vybavíme si chvíli, kdy jsme se v životě cítili stejně, i když okolnosti byly odlišné. Hledáme pouze podobné pocity, nikoliv okolnosti. Například, pokud cítíme úzkost kvůli vyšetření, které nás brzy čeká, ptáme se, zda jsme cítili podobnou úzkost, když jsme byli mladší, ale vůbec to nemuselo být spojeno s vyšetřením. V duchu se vrátíme k nejranější vzpomínce, která vyplavou na povrch, a na tu se při léčení zaměříme nejdříve. Pracujeme na vzpomínce, která bude nejpůsobivější a nejdávnější a často se stává, že s dávnou a hodně silnou vzpomínkou se vyléčí i další vzpomínky, které jsou k této základní vzpomínce připojeny.

 

PRÁCE S LÉČEBNÝM KÓDEM - cvičení

Léčivá energie je zaměřená na 4 léčivá centra těla. Aktivujeme je pomocí sepnutých prstů.
 

 1. Mezi kořenem nosu a obočím - hypofýza a epifýza

 2. Adamovo jablko přímo nad ohryzkem - páteř, CNS a štítná žláza

 3. Čelist: po obou stranách hlavy u spodní části dolní čelisti – reaktivní emocionální mozek včetně amygdaly a hipokampu, dále páteř a CNS

 4. Spánky: po obou stranách hlavy asi 1,5 cm nad spánky a 1,5 cm dozaduobě mozkové hemisféry a hypothalamus

Nejsilnější léčivou sílu má vibrační frekvence lásky. Je uložena v každé naší láskyplné vzpomínce. Léčebný kód se zaměřuje na láskyplné zdroje v naší bytosti a přes prsty je posílá do léčivých center, aby se změnil energetický vzorec. Nezaměřuje se na žádný fyzický problém, jen na snížení hladiny stresu.

Záměr uzdravení je důležitější než přesné pozice. Nemáme-li klid, můžeme spustit i mentálně. Můžeme provádět i pro někoho jiného.


 

POSTUP – Opakujeme 3× denně vždy aspoň šest minut.

Poznámka: pokud Vám první tři body nic neříkají, obraťte list a pokračujte modlitbou.

 • Přemýšlíme o určitém problému, ohodnotíme ho 1-10

 • Identifikujte pocity a mylné názory týkající se oné záležitosti.

 • Vyhledávání vzpomínek: vybavte si chvíli, kdy jste se v životě cítili stejně (pocity ne okolnosti), hledejte nejranější vzpomínku se stejným pocitem. Očíslujte (1-10) si vzpomínky a zvolte nejsilněší. S některými problémy může být spojeno i víc obrazů.

 • Vyslovíme v duchu modlitbu: “Snažně prosím, ať všechny vědomé i nevědomé negativní představy, nezdravé názory, destruktivní buněčné vzpomínky a všechny fyzické problémy spojené s ………….(váš problém, či určitá záležitost), jsou nalezeny, otevřeny a vyléčeny tím, že mne prostoupí Světlo, Život a Láska Boží. A též snažně prosím, ať se účinnost této léčby zvýší stonásobně, případně i víc.“

Postupně každou pozici držíme nejméně 30 sekund. Opakujte při tom pozitivní cíl. Zaměřujeme se na klid, lásku a krásnou vzpomínku. Opakujeme všechny pozice několikrát, celkem 6 minut.

(Znovu ohodnotíme na stupnici (1-10), pokud jsme na jedničce, pak přejdeme k řešení dalšího problému.)

Léčebný kód léčí pouze určitý obraz v srdci, ale neodstraňuje obrazy a výjevy v paměti. Ztrácí se emoční náboj vzpomínky, ale vzpomínka nezmizí.

Doporučení - hodně pít, odcházejí toxiny, může být bolest hlavy, únava, emoční problémy.

Jak se změní modlitba při zaměření kódu na někoho jiného:

Snažně prosím, ať všechny vědomé i nevědomé negativní představy, nezdravé názory, destruktivní buněčné vzpomínky a všechny fyzické problémy spojené s ………….(problém, či určitá záležitost oné blízké osoby), jsou nalezeny, otevřeny a vyléčeny tím, že ….. (jméno dotyčné osoby) prostoupí Světlo, Život a Láska Boží. A též snažně prosím, ať se účinnost této léčby zvýší stonásobně, případně i víc.“

Cvičení provádíme na svém těle. Když skončíme, řekneme: „Posílám s láskou účinky této léčby (jméno dotyčné osoby).“


 

Metoda k uvolnění situačního stresu

Trvá 10 vteřin, ale můžete ji provozovat i déle.

Doporučujeme tuto metodu aplikovat 3x denně, nebo kdykoliv, kdy to budete potřebovat.


 

 1. vyhodnoťte svůj stres, jak je intenzivní. Můžete použít stupnici od 0 do 10. Když žádný stres necíte = 0, nemůže už být větší = 10.

 2. Spojte dlaně tak, aby vám to bylo příjemné.

 3. Soustřeďte se na stres, kterého se chcete zbavit.

 4. 10 vteřin provádějte silové dýchání. Rychle a výrazně vydechujete a nadechujete ústy pomoci břišního dýchání. Břicho se musí viditelně pohybovat (vtahovat, vyklenout).
  Přitom si představujte, jak vás stres s každým výdechem trochu opouští, nebo se soustřeďte na něco krásného, nebo si říkejte: „trpělivost“, „klid“.

 5. Znovu si vyhodnoťte výšku svého stresu. Je-li = 0, je to vpořádku. Není-li, zkuste ještě dalších 10 vteřin pokračovat.


 


 

Léčebný kód léčí destruktivní energetický vzorec vzpomínky, obsahující nějaký mylný názor, jež ve vás vyvolává obavy tehdy, kdy se není čeho obávat a aktivuje systém stresové reakce těla, když by neměl být aktivován, což vede ke zdravotním potížím a ke všem problémům, jaké vás napadnou. Jsem přesvědčena, že právě v tom se v naprosté jednotě setkává bible s vědou, nicméně v bibli to bylo napsáno mnohem dřív: „Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život!“
Při provádění Léčebného kódu procházíme postupně čtyřmi pozicemi rukou vůči své hlavě. Toto celé cvičení trvá pouhých 6 minut. Tento léčebný kód může provádět léčitel na sobě se zaměřením působnosti na sebe nebo na někoho jiného. Podstata věci je, že Léčebný kód léčí pouze určitý obraz v srdci, ale neodstraňuje obrazy a výjevy z paměti. To znamená, že zmizí emocionální náboj spojený se vzpomínkou, ale nezmizí její podoba.


Nejprve musíme odstranit tři zábrany. Neschopnost odpouštět, škodlivé činnosti, tj. své destruktivní chování a mylné názory, kde působí stres vyvolaný tím, že máme mylné názory na sebe, na svůj život a na ostatní lidi. Účelem odstranění těchto tří zábran je život oprostit od staré veteše. Dalších devět kategorií je určeno k tomu, aby vznikl nový život plný zdraví a prosperity.

K Léčebnému kódu patří také technika, kterou nazýváme „Okamžitý účinek“ zbavení se stresu. Tato metoda je na pouhých 10 vteřin a používá se během dne. Metodou silového dýchání se zbavíme fyzického, emocionálního či duševního stresu.

Čtyři léčivá centra, čtyři fyzické systémy:

Kořen nosu – hypofýza, velmi často označována jako hlavní žláza, protože řídí základní endokrinní procesy v těle a epifýzu.

Spánky – vyšší funkce levé a pravé hemisféry mozku a hypotalamus.

Čelisti – reaktivní emocionální mozek včetně amygdaly a hipokampu a dále páteř a centrální nervový systém.

Adamovo jablko neboli ohryzek – páteř a centrální nervový systém a štítná žláza.

Léčivá centra se aktivují pomocí vlastních prstů. Léčebný kód se aktivuje tak, že se namíří všech pět prstů obou rukou postupně na všechny čtyři léčivá centra, a to ve vzdálenosti sedm až osm centimetrů od těla. Ruce a prsty řídí proudění energie v léčivých centrech a ty pak aktivují energetický léčebný systém, jenž funguje podobně jako imunitní systém. Neničí viry a bakterie, ale zaměřuje se na vzpomínky spojené s určitou věcí, o níž člověk přemýšlí. Díky pozitivním léčivým energetickým frekvencím odstraňuje negativní a destruktivní frekvence a nahrazuje je pozitivními. Když buňky při provádění léčebného kódu přijímají zdravou energii, nezdravá energie je doslova vyrušena pozitivní energií. Jakmile je destruktivní frekvence odstraněna, začne celkový obraz rezonovat se zdravou energií, což přispívá k dobrému zdravotnímu stavu všech tělesných systémů. Dr. Loyd udává tisíce svědectví klientů, kteří se takto zbavili nejrůznějších problémů, včetně nemocí tzv. "nevyléčitelných". Základní diagnostické testy (variabilita srdeční frekvence) ukazují, že po cvičení léčebného kódu je stres z těla odstraněn natrvalo.


 

Všechny naše vzpomínky, což jsou vlastně záznamy toho, co se v našem životě stalo, tvoří přes

90 % toho, co by se dalo označit za podvědomí. Sem patří křik tatínka, když dítě rozbilo nové autíčko, neúspěch s první láskou, maturita, strach při usínání bez lampičky apod. Pouze asi 10 % tvoří naše vědomá mysl, což jsou vzpomínky, které si dokážeme vybavit.

Dr. Loyd v knize "Léčebný kód" označuje významem srdce nevědomí a podvědomí.

 

 

AFIRMACE "Přeji si, Ať všechny vědomé i nevědomé negativní představy, nezdravé názory, destruktivní vzpomínky a všechny fyzické problémy spojené s ……………………… ………………………….. (váš problém či určitá záležitost) jsou nalezeny, otevřeny a vyléčeny tím, že mne prostoupí světlo, život a láska Boží. A též si přeji, ať se účinnost této léčby zvýší stonásobně, případně i vícekrát".

 

 

ZAMĚŘENÍ KÓDU NA NĚKOHO JINÉHO

 

Cvičení léčebného kódu můžete provádět i ve prospěch někoho jiného. Stačí říkat modlitbu typu:

 

"Přeji si, ať všechny vědomé i nevědomé negativní představy, nezdravé názory, destruktivní buněčné vzpomínky a všechny fyzické problémy spojené s ..............(problém či určitá záležitost oné blízké osoby ) jsou nalezeny, otevřeny a vyléčeny tím, že .....................( jméno dotyčné osoby) prostoupí světlo, život a láska Boží. A též si přeji, ať se účinnost této léčby zvýší stonásobně, případně i víc.

 

I toto cvičení provádějte na svém těle. Když skončíte, řekněte."posílám s láskou účinky této léčby (jméno dotyčné osoby)