UŠNÍ AKUPUNKTURA - bez jehel - AURIKULOTERAPIE

výuka použití základních léčebných bodů na uchu je součástí kurzu - BABSKÉ RADY - nejbližší termín - 26. dubna 2014

 

Aurikuloterapie je prokazatelně účinná léčebná metoda, vyznačující se zároveň minimální zátěží pro organizmus pacienta.  Aurikuloterapeuti nesnižují hodnotu žádné jiné reflexní metody či jiných léčeb, ba naopak - sami vyzývají k jejich vzájemné kombinaci.

 

CENA OŠETŘENÍ - 100,- Kč.File:Ooracupunctuurpunten.jpg

 

Cena magnetické kuličky ve stříbře či zlatě - 1 ks 30,- Kč 

Cena Vacariového semínka na náplasti - 20,- Kč

Cena ušního "napínáčku" - 40,- Kč

 

 

 

 

 

 

STIMULACE UŠNÍCH BODÚ

 

Organizmus -  již dlouho před vypuknutím nemoci - vysílá signály o nerovnováze a oslabení. Klasická medicína však doposud nezná žádný postup, umožňující odhalení už tohoto počátečního stádia onemocnění.
Závažným problémem, s nímž se lékaři setkávají stále častěji, jsou tzv. funkční poruchy. Pacient, postižený funkční poruchou, se cítí nemocen i navzdory tomu, že je - přes všechny vymoženosti lékařské přístrojové diagnostiky - bez jakéhokoli prokazatelného nálezu a tudíž, z čistě medicínského pohledu, i zcela zdráv. Takovýto výsledek však lze jen těžko pokládat za uspokojivý.


A právě tato nespokojenost je jedním z důvodů, proč se aurikuloterapie stala v současné době módní záležitostí. Konečně tak nastal čas, kdy je již možné uspokojivě vysvětlit vše, co bylo ještě donedávna považováno za magii, sugesci a šarlatánství.

A jednou z možností je právě aurikuloterapie, čistě reflexní metoda s daleko jemnější  odezvou, než má akupunktura. Objevení homonkula  na boltci lidského ucha se otvírá snadnější cesta k léčení nejrůznějších nemocí.

Zjistilo se, že funkce a stavy orgánů téměř celého těla lze ovlivnit působením na mikrosystémy, které mají přímý vztah k jednotlivým orgánům. Společným znakem těchto mikrosystémů je skutečnost, že se jejich existence prokazatelně projevuje jen za stavu nemoci, a to většinou mnohem dříve, než dojde k jejím skutečným klinickým projevům. Navíc - v mnoha případech - pak zůstávají stopy po prodělaném onemocnění na homonkulu po celý život.

Porušení funkce orgánů se projevuje na mapě (uchu) změnou citlivosti, elektrické vodivosti a teploty. Těchto změněných vlastností lze použít k diagnostice poruch jednotlivých orgánů. A naopak - stimulací těchto bodů lze zpětně ovlivnit chorobné procesy v nemocném orgánu.

Pro ilustraci - na ušním  boltci  můžeme změny jednotlivých orgánů v organismu nejen pozorovat, ale zároveň je jeho prostřednictvím i zpětně a účinně ovlivňovat.

Za objevení aurikuloterapie vděčíme praktickému lékaři z Lyonu, Dr. Nogierovi, a za rozšíření v našich podmínkách pak neúnavnému lékaři - lidumilovi,  MUDr. Debefovi.

Dr. Nogier si kolem roku 1950 jako první povšiml drobné jizvičky na ušních boltcích některých svých pacientů, u nichž následně zjistil, že za sebou mají  předchozí úspěšnou léčbu ischiasu kauterizací (= odstranění porušené tkáně vypalováním), provedenou poté, co všechny předchozí lékařské zákroky selhaly.

Pomocí jednoduchého klíče - rozčleněním na jednotlivé segmenty - vznikla kartografie ucha. Protože jde o metodu poměrně jednoduchou, snadnou a v mnoha případech vedoucí neuvěřitelně rychle ke zmenšení potíží či zlepšení zdravotního stavu, nebo dokonce až k úplnému vyléčení, rozšířila se záhy po celém světě. Dosud se však nestala metodou všeobecně uznávanou a přijímanou bez výhrad všemi zastánci oficiální medicíny , podobně jako tomu je i v případě tělové akupunktury.

 


 Aurikuloterapie je prokazatelně účinná léčebná metoda, vyznačující se zároveň minimální zátěží pro organizmus pacienta.  Aurikuloterapeuti nesnižují hodnotu žádné jiné reflexní metody či jiných léčeb, ba naopak - sami vyzývají k jejich vzájemné kombinaci.