OBERON - DIANGNOSTIKA

22.11.2008 18:51

 
 
 
DIAGNOSTIKA OBERON+energoterapie

Oberon - Jak přístroj pracuje

  
 

Zajímáte se o svůj zdravotní stav?
OBERON
nový přístroj z vesmírného výzkumu 

OBERON - nový vyšetřovací přístroj. Jedná se o světově pokrokovou informační technologii na kterou vědecká společnost nahlíží jako pro budoucnost nejvýkonnější a nejšetrnější diagnostickou metodu čerpající z poznatků tradiční čínské medicíny.

Vědecké objevy, na jejichž základech spočívá tato metoda, jsou technologická dokončení staleté orientální medicíny, která pracovala s akupunkturními body, systémem meridiánů a životní energií chi, jako prostředů řízení biologických systému.

Vědcům institutu of Practical Psychophysics se podařilo spojit dohromady různé alopatické směry, a tím ve skutečnosti se jim podařil kvantový skok, vypracovali metodu aktivní homeostase kontroly.

Zabývali se homeopatií, čínskou akupunkturou, indickou Yajur-wedou a teorií chaker, wirbel teorií, fytoterapií, metodami dynastie Ming a jinými metodami. Výsledkem je ne-lineární ? bezkontaktní ? kvantový generátor, přístroj OBERON, jehož pomocí je možné komplexně vyhodnotit stav jednotlivých orgánů, jejich zatížení, určit patologicky poškozené tkáně,infekční látky.

Přístroj dokáže automaticky nastavit frekvenci hl.impulsů, stejné jako pomocí různých matrix vyobrazených magnetických oscilací může samostatně v těle objevit a korigovat defekty a patologie v orgánech a tělních buňkách. Přístroj zároveň dokáže zaznamenat frekvenční poruchy preparátů a současně provést v přístroji srovnání mezi všemi dostupnými preparáty, které jsou uloženy v paměti počítače a dále zjistit známky patologických procesů tak, že mohou být nalezeny nejvhodnější léky. Přístrojem lze také během krátké doby určit výši cholesterolu, určit osobní alergeny, vyšetřit stupeň osteoporózy.

 Obrázky - Beze slov
 

VAŠE PRVNÍ ZKUŠENOSTI A KOMENTÁŘE  NAJDETE POD ČLÁNKEM