NUMEROLOGIE V KOSTCE

 

 

NUMEROLOGIE - věda o číslech

kurz numerologie  - 4. února 2017

 

Numerologie je prapůvodní učení o významu čísel data našeho narození. Poskytuje nám informace o našich silných a slabých stránkách. Kdyby si rodiče častěji všímali data narození svých dětí, dokázali by odhalit a podporovat od mala nadání a schopnosti, které děti skutečně mají

 

Z DATA NAROZENÍ - se dá vypočítat:

 

1. ŽIVOTNÍ (osudové) ČÍSLO - ( součet čísel data narození )

2. KDY DOZRAJE DUŠE

3. JAK DLOUHO BUDE PROBÍHAT DUCHOVNÍ DĚTSTVÍ

4. KDY ZAČNEME PLNIT KARMICKÉ ZADÁNÍ

5. V JAKÝCH CYKLECH SE BUDEME ROZVÍJET.

 

Každé životní číslo má přiřazenou

 

- charakteristiku

-osudovou kartu

- 9ti leté vibrační cykly

- karmické zadání, které má plnit člověk jenž žije pod vlivem tohoto ŽČ

 

PŘÍKLAD VÝPOČTU ŽIVOTNÍHO ČÍSLA

24.4.1993

součet 2+4+4+1+9+9+3 = 32 - 3+2 = 5- životní čílo

ČÍSLA 11 A 22 SE n e r e d u k u j í - jedná se o mistrovská čísla

 

JAK SE PROJEVUJÍ LIDÉ POD VLIVEM ŽIVOTNÍHO ČÍSLA

 

1- lIDÉ POD VLIVEM Č. 1 - JSOU SAMOSTATNÍ, ORGANIZAČNĚ SCHOPNÍ, JSOU RÁDI VE VEDOUCÍ ROLI. MAJÍ PROBLÉMY S AUTORITAMI - sami chtějí být autoritou. Jejich úkol je, aby se autoritou stali....mívají často pocit samoty

KARTA - M Á G - komunikace, řečnické nadání, cesty

 

2. ČÍSLO SRDCE, INTUICE, UČENÍ A SPOLUPRÁCE - učí se spolupracovat a pečovat. City hrají důležitou roli.

KARTA - V E L E K N Ě Ž K A - moudrost, mystika,intuice, spojuje protiklady.

 

3. KAMARÁDŠTÍ, HUMORNÍ, PŘITAHUJÍ LIDI, MAJÍ OSOBNÍ KOUZLO - Učí se pracovat v kolektivu a také diplomacii. Jsou to lidé tvořiví a činorodí - nesnáší nudu a stereotyp...mají problémy s věrností

KARTA - C Í S A Ř O V N A - matka, plodnost, tvořivost v materiálním světě

 

 

4. - ZRUČNOST -VYTRVALOST - PRAKTIČNOST - ale konzervatizmus. Učí se zodpovědnosti, nedostávají nic zadarmo, vše si musí vypracovat. Umí hospodařit s pěnězi.

KARTA - C Í S A Ř - vůdce, otec, autorita, vytrvalost a stabilita

 

5. SVOBODOMYSLNOST, VŮDCOVSKÉ SKLONY VÝKONOST - magický vliv na druhé, umí strhnout. Učí se svobodě, je to číslo změn, skvělí kamarádi...bývají často rozháraní .

KARTA - V E L E K N Ě Z - učitel, rádce, školitel

 

6. RODINNÉ ČÍSLO - O VZTAZÍCH A RODINĚ - láska k umění...šestka "bere sebevědomí"...učí se harmonii, nesnáší hádky a rozkoly. Potřebuje klidné rodinné zázemí.

KARTA - Z A M I L O V A N Í - láska, partnerství, rozhodování

 

7. LÉČITELSKÉ NADÁNÍ, SPIRITUALITA, VYSOKÁ CITLIVOST - velmi silný smysl pro spravedlnost, mimořádná intuice. Potřebují pohyb a aktivitu. Introverti. Obrovská potřeba pomáhat. Dají se snadno zneužít. Neodpouští příkoří ani na cizích ani na sobě.

KARTA - V Ů Z - vítězství, triumf, úspěch, rychlé změny, umění "kočírovat"

 

8. VÝBORNÍ OBCHODNÍCI - ENERGIE, SÍLA, ŘÍDÍCÍ SCHOPNOSTI. Číslo KARMY OSUDU,také katastrof "jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá". Učí se zodpovědnosti a rovnováze. Dokáží vydělat peníze. Mají vysoké ambice.V Číně jsou stavěni do čela obchodních společností.

KARTA - S P R A V E D L N O S T -

 

9. SPRAVEDLIVÝ ČLOVĚK - ANALYTICKÉ SCHOPNOSTI. Představují pravdu a nepodmíněnou lásku. Největší lekce pro 9 je rozlišit právo a spravedlnost.

KARTA - P O U S T E V N Í K - opatrnost, mravnost, sklizeň, moudrý rádce

 

11. OSOBY AMBICIOZNÍ A INTELIGENTNÍ - Sklon k vizím. Předurčeni buď k úspěchu či krachu.

KARTA - S Í L A - vášeň, zdolávání všech překážek

 

22. TOUHA TVOŘIT PRO DRUHÉ - osobní život až na 2. místě...snaha o kolektivní činnosti.

 

 

NUMEROLOGICKÁ MŘÍŽKA - energetická mřížka

 

 

z data narození - z této mřížky lze vyčíst všechny individuální SCHOPNOSTI a předpoklady, s nimiž jsme se narodili, stejně jako ZÁPORNÉ VLASTNOSTI a pounaučení, která si v tomto světě musíme osvojit.

 

 

CHYBĚJÍCÍ ČÍSLA v mířžce - udávají, na kterých energií má člověk pracovat, v čem se má zdokonalit. Chybějící čísla mohou doplnit lidé, kteří přicházejí do života - partneři, děti, přátelé, spolupracovníci...

 

ČÍSELNÉ ROVINY - PLNÉ - v mřížce - vedle sebe - značí zvárazněné energie

 

 

 

 

 

DO MŘÍŽKY DÁLE DOPLŇUJEME

- životní číslo

- 9-ti letý vibrační cyklus

- roční vibrace

 

VÝZNAM ČÍSEL V MŘÍŽCE - STRUČNĚ

 

1. KOMUNIKACE - jednička prosazuje, problém s vyjadřováním citů slovy

 

2. INTUICE - citlivost, spolupráce

 

3. MYŠLENÍ - rychlý úsudek, tvořivost

 

4. ZRUČNOST - praktičnost, uzemění, obchodní talent

 

5. VŮLE - emoci, vliv na druhé, také nedůslednost v ukončování cílů

 

6. DOMOV, RODINA, důležitost klidného života a harmonie, 6ka bere sebevědomí

 

7. DUCHOVNO - ezoterie, léčitelské schopnosti, pochopení, spoluúčast

 

8. SÍLA - logika, vedoucí a organizační schopnosti - karmické číslo

 

9. ANALYTICKÉ SCHOPNOS- schromažďování inforamcí a třídění informací

 

 

Z NUMEROLOGICKÉ MŘÍŽKY LZE VYČÍST VŠECHNY INDIVIDUÁLNÍ SCHOPNOSTI A PŘEDPOKLADY, S NIMIŽ JSME SE NARODILI, STEJNĚ JAKO ZÁPORNÉ VLASTNOSTI A PONAUČENÍ, KTERÁ SI NA TOMTO SVĚTĚ MUSÍME OSVOJIT.

 

Každé číslo v mřízce představuje určitou energii. Opakující se čísla v poli značí ZVÝŠENOU energii v daném směru.

 

VÍCEČETNÁ ČÍSLA V MŘÍŽCE - s výcečetnými čísly je vždy POTÍŽ, protože s sebou nesou vysokou hladInu dané energie.

 

 

VÝZNAM KAŽDÉHO POLE v mřížce

 

 

1- SLOVNÍ VYJADŘOVÁNÍ - schopnost vyjádřit své pocity slovy a to nemusí být totéž jako schopnost hovořit.

 

1 jednička - v mřížce značí malou schopnost projevovat city

 

2 jedničky - nemají problémy s vyjadrováním citů. Umí se vyjadřovat jak ústně, tak písemně, plakat, křičet = vyjadřovat své emoce. V lásce komunikují bez zábran, vždy vyjádří co se jim líbí a co ne

 

3 jedničky - dělí se na dva typy a) velmi uzavření b) mluvkové, milují klábosení

 

4 jedničky - patří sem vztahovační, přecitlivělí jedinci, často s nízkým sebehodnocením. Nedokáží slovy vystihnout hloubku citů, v nichž se občas utápí natolik, že se spíš snaží své emoci potlačit. Negat. energie se v nich hromadí až nakonec vybuchnou. Mnozí lidé s 4 jedničkami jsou panovační a žárliví. Příčinou je jejich pocit nedostatečnosti.

 

5 a 6 jedniček - další nárůst emociální energie, která se projevuje krajní přecitlivělostí. V těchto lidech se extrémně hromadí agresivita. Lidé se 4 nebo více jedničkami se často pokoušejí utlumit přemíru svých citů alkoholem, drogami, sexem, nebo nebezpečným stylem života. U druhých vícečetných jedniček se hloubka citů projevuje tvořivostí, štědrostí a odvahou.

 

 

2 pole - INTUICE = (bezprostřední pochopení bez racionální úvahy)

Lidem s dvokami dělá potíže pracovat pod vlivem stresu a špatně se soustředí, pokud nejsou obklopeni klidem a pohodou

 

1 dvojka v mřížce - tito lidé se můžou spolehnout na svůj vnitřní hlas, pokud jde o první dojem, který na něj udělají druzí. Dvojka v mřížce je zárukou toho, že jde o přátelského člověka, který by nikdy nikomu neublížil. V zásadě to bývají lidé laskaví, ochotní spolupracovat. v lásce jsou senzitivní, předem tuší Vaše pocity a mají snahu jim vyhovět.

 

2 dvojky = výrazně rozvinutá schopnost intuice, schopnost vžít se do situace druhého a plně pochopit, co jejich protějšek cítí. Jsou proto IDEÁLNÍMI partnery pro vztah jakéhokoli typu. Dělá jim větší potěšení dávat, než přijímat.

 

 

3 - POJMOVÁ PŘEDSTAVIVOST A MENTÁLNÍ POSTŘEH - trojka v poli ukazuje na schopnost logického uvažování a bystrou inteligenci. Trojka je jedním ze tří čísel, která sebou nesou vysokou hladinu mentální energie - dalšími dvěma jsou osmička a devítka.

 

1 trojka - tito lidé jsou schopni docházet k závěrům pomocí logických úvah. Jsou inteligentní a rychle chápou. Jsou také vynalézaví a originální, dovedou promýšlet do značné hloubky. Mívají nekonvenkční záliby. Patří sem vysoce inteligentní lidé, mající zvýšené schopnosti dedukce a logického uvažování. Jsou schopni dohlédnout daleko dopředu.

 

2 trojky - se snaží dosahovat úspěchu co nejrychleji a nejpohodlněji. Nikdy se nevrhají zbrkle do nejistých situací. Jsou tvořiví a vynalézaví, coz je vede až za hranice zaběhnutých konvencí. V oblékání se např. vždy volí šaty především pohodlné a originální, naprosto kašlou na to, co si o nich ostatní myslí. Organizační schopnosti NEJSOU těmto lidem vrozené, pokud nemají v mřížce čtyřku. Tráví hodně šasu ve vlastním světě, takže často bývají duchem nepřítomní. Na jedno se u nich můžete spolehnout, nebudete se s nimi nudit, vždy Vás budou překvapovat.

 

3 a 4 trojky - Velká potřeba rozmanitosti. Jsou často mnohostranně nadaní. Mnozí jsou spokojeni jen tehdy, když se mohou zabývat zároveň několika věcmi. Bez dostatečné pestrosti se začnou nudit - a správně typujete - často střídají partnery. Přitahuje je všechno neobvyklé a rádi šokují. Neumí dodržovat přesný rozvrh a řídit se určitými pravidly.

 

 

4 ZRUČNOST - lidé se čtyřkou v mřížce se raději projevují na fyzické úrovni, jsou manuálně zruční. Vše jim pod rukama přímo kvete

 

1 čtyřka - nese sebou nedostatek sebejistoty. Rádi stojí nohama pevně na zemi. Jsou velmi praktiční. Ve vztazích k druhým jsou hluboce oddaní. Dotyky mají pro ně velký význam.

 

2 a 3 čtyřky v mřížce - zvyšují zručnost a zároveň potřebu dokonalosti. Jsou neúnavně pilní. Dokáží být posedlí prací a totéž vyžadují od ostatních. Mají sklon k sekýrování. Sex je pro ně absolutní nezbytností. Zároveň jsou silně citově založeni. Sami si příliš nevěří a jsou zranitelní. Mívají strach ze změn. Nejvyšší % více čtyřek v mřížce mají počítačoví odborníci.

 

5 VŮLE, CITOVÁ HLOUBKA - tito lidé dovedou být aktivní, výkonní a skromní. Mívají těměř magnetický vliv na druhé. Jsou to nadšenci, dokáží překonat sami sebe i strhnout ostatní.

 

1 pětka v mřížce - tito lidé jsou schopni dokázat cokoli. Jsou svobodomyslní. Když se lidé s jednou pětkou zamilují - vzplanou jako pochodeň .Jsou soucitní.

 

2 a 3 pětky v mřížce - citová intenzita a odhodlání lidí s pětkami v mřížce narůstá. V dětství mívají záchvaty vzteku. Jsou nesmírně houževnatí a vytrvalí. Dokáží se chovat impulzivně. Jsou to nadšenci. Nikdy z ničeho nesleví. Jsou to žhaví milenci.

 

6 . LÁSKA K DOMOVU, RODINĚ - 6ka bere sebevědomí. Šestka je nejromaničtější ze všech čísel. nenávidí hádky i když si v nich vedou dobře. Má potřebu slaďovat a přetvářet ať už jde o lidi, hudbu, barvy...Lidé s 6 mívají velmi blízký vztah k jednomu z rodičů a toto pouto zůstává trvale pevné.

 

1 šestka v mřížce - lidé s hlubokou láskou k domovu a rodině. Potřebují mírumilovné prostředí. Pro lidi s jednou šestkou v mřížce je umějí vařit a péče o děti druhou přirozeností. Jsou mírumilovní.

 

2 a 3 šestky - tito lidé jsou inteligentní, ale často jim schází sebedůvěra. Rodina, děti a milující partner jsou pro ně nade vše. Bez toho se ztrácejí. Jsou citliví, eroticky založení, milují obětí a dotyky.

 

7 - POCHOPENÍ, ÚČAST, CITLIVOST - 7 jsou pohybové a aktivní

sedmička je jedním z nejcitlivějších a nejcitovějších čísel. Dává lidem schopnost cvítit se do problémů druhých a všechny 7 mají určité léčitelské schopnosti, at už je používají, či ne. Jakoukoli křivku vůči druhým ale i vůči sobě vnímají velmi ostře. Těžko bychom ale hledali mezi 7 osobu, která je sobecká, bezohledná či neupřímná. Tito lidé naopak spíš ustoupí. 7 je také číslo lidí, kteří musí všechno v životě vyzkoušet na vlastní kůži a neuznávají pravidla.

 

Jediná 7 v mřížce - potřebují pohyb, aktivitu. Jsou spíše ostýchaví a introvertní. Dělá jim dobře přítomnost 4, která je vrací na zem. Humor je pro 7 spíše získaná schopnost než přirozenosá vlastnost. mají velký smysl pro spravedlnost. Mnozí si vyberou práci, při které mohou pomáhat druhým. Hluboce citlivé jsou všechny 7.

 

2 a3 sedmičky v mřížce - neúnavná péče o druhé. Jsou nesmírně senzitivní. Pokud se nedokáží vyjádřit - vyslovit - zcela se stáhnou a trvá to dost dlouho, než se vůbec přijde na původní důvod. Tento rys nacházíme u mnoha lidí s vícero 7. Mají mimořádnou intuici a léčitelské schopnosti. Zájem o druhé a citlivost nese i svůj rub - dá se jim velmi lehko ublížit. Jsou mimořádně duchovně založení - přiklání se ale spíše než k náboženství - ke spiritismu. Dávají přednost alter. způsobům léčby a zdravému způsobu života. Nic jim není lhostejné. Rozdávají se natolik, že se tím mohou zcela vyčerpat. Mnozí z nich dokáží propojit emocionální a fyzickou energii sedmičky a brilantně ji převést do své práce. 7 jsou v lásce naprosto oddaní a jednoduše nechápou, proč by si lidé měli ubližovat. Na způsobenou bolest jen tak nezapomenou. Umíte si představit jak těžké je žít s tak citlivou povahou a jak lehké je takového člověka zneužít ? Jsou tak snadno zranitelní. Není se pak co divit, že někteří své city prostě potlačí. Dokáží být velkorysí a pozorní, ale neodpustí žádný prohřešek. Většinou hledají jedinou milovanou bytost, které pak zůstanou věrní až do konce života.

 

8 LOGIKA A INTELEKT- ČÍSLO KARMY - bystrý odhad. Jedno z nejzdatnějších čísel, je symbolem karmy. 8 nemají klidu a aby se dokázali uvolnit, potřebují fyzickou aktivitu -sport, práci...

 

1 osmička v mřížce - vzýrazná schopnost odhadu, vynikajísí smysl pro humor a cit pro detaily. Vlastnosti 1 osmičky - logika, racionální úvaha, mentální energie, vědomí nezávislosti a duchaplnosti. Tito lidé mají výrazné vůdcovské vlastnosti. Umí nastolit rovnováhu ve všech situacích. 8 stále mění a přehodnocují svůj život. Jsou totiž vůbec nejkritičtější sami k sobě. Stále se snaží zlepšovat. Mají nevyčerpatelnou energii.

 

2a3 osmičky v mřížce - vysoce inteligentrní, nezávislí a plní energie. Velmi opatrně zacházejí s penězi a umí je dobře investovat. Rádi i ostatním poradí...za odměnu samozřejmě. Pořekadlo "ani kuře nehrabe zadarmo" vymysleli lidé s vícero osmičkami a tak se není co dovit, že dokáží být i lakomí. 8 umějí být dynamičtí, odolní a houževnatí, jsou zodpovědní. Vlastnosti 8 dávají dokonalé předpoklady pro řízení ať už v obchodní společnosti či státu. ( 11 prezidentů USA mělo vícero 8 v mřížce.) Jsou ctižádostiví, touží po dokonalosti. 8 je synonymem MOCI.

Pokud se 8vydá nesprávnou cesou, dokáže této moci účinně zneužít. Stanou se z nich diktátoři, manipulátoři, neústupní puntíčkáři a bezohlední surovci. 8 je sřejmě nejmocnější a nejnadanější číslo v mřížce a takto nadaní lidé toho buď využijí, nebo zneužijí

 

9 - ANALYTICKÉ SCHOPNOSTI - MOUDROST - 9 PŘEDSTAVUJÍ PRAVDU...9 zahrnuje zkušenosti všech ostatních čísel

 

1 devítka v mřížce - vybavuje člověka vysokými ideály a schopnostmi provést své životy cestou zkušeností a pochopení U 9 jde o všeobecnou lásku, pochopení a pravdu. Snaží se uplatňovat principy univerzální lásky a pochopení.

 

2-4 devítky v mřížce - vysoká úroveň inteligence a mentální energie, která vzrůstá s každou další 9. Lidé s 9 rádi shromažďují informace a vědomosti o všem, co je zajímá. Ovládají skvěle shromažďování a třídění informací. 9 bývají složité povahy, kterým je těžko porozumět, protože se často ztrácejí ve vlastních myšlenkách. Přítomnost fyzických čísel - např. 4 a 7 - je dokáže přivést více na zem . Bývají velkomyslní. Při výběru partnera bývají značně idealističtí. Často pak bývají rozčarovaní. Hledání pravdy bývá pro 9 celoživotním úkolem . Proto jsou od přírody hloubaví. Bývají dobrými učiteli. Bohužel sami se svými radami neřídí. Jsou věrní a chápaví, dávají přednost vztahu s 1 partnerem.

 

FYZICKÁ ČÍSLA - 4 , 7

MENTÁLNÍ ČÍSLA - 3,8,9

 

 

PLNÉ ROVINY - podtrhují dané vlastnosti

 

VODOROVNÉ

 

3.6.9. - ROVINA EMPATIE - bystrá inteligence, přirozený soucit, chápající, sounáležitost.

 

2.5.7. - ROVINA VÁŠNĚ - cit, emoce, ctižádostivost, vše dělá se zápalem, nikdy polovičatě

 

1.4.7. ROVINA DOVEDNOSTI - zručnost, rádi vidí výsledky své práce, chtějí odpovídat sami za sebedůvěra

 

SVISLÉ ROVINY

 

1.2.3. - ROVINA MYŠLENÍ - dobrý řečník, nejvhodnější ke studiu, dobře vykládá své myslenky

 

4.5.6. - ROVINA VYTRVALOSTI - odhodlanost až neústupnost, přímočarost, také něžnost a romantika

 

7.8.9. - ROVINA ENERGIE - činorodost, smysl pro humor, energie, nesnáší omezování..trpí nesoustředěností

 

 

CHYBĚJÍCÍ - PRÁZDNÉ ROVINY

 

ukazují -co se má člověk naučit

 

1.2.3. - dalších 2000 let nemůže nastat :-)

4.5.6. - ROVINA SATURNU - značí problémy se slávou a mocí. Zkoušky trpělivosti a vytrvalosti

 

7.8.9. - ROVINA ODDANOSTI VĚCI - zvýšená schopnost podřídit sebe sama k určitým cílům Zvýraznění osobnosti v oboru využívat duchovní energii.

 

1.4.7. ROVINA POSTŘEHU - hledání smyslu života. Snítit přikládání významu hmotným hodnotám.

 

2.5.8. - ROVINA SENZIVITY - chápavost, vstřícnost, nezraňovat jak slovy, tak skutky. Nevybuchovat jako sopka.

 

3.6.9. - ROVINA INSPIRACE - čerpat vědomosti z vyšších úrovní

 

ŠIKMÉ ROVINY

 

1.5.9. - ROVINA ODHODLÁNÍ - čerpat vědomosti z vyšších úrovní. Pěstovat houževnatost, utlumit tvrdohlavost, umíněnost a nepřizpůsobivost.

 

3.5.7. - ROVINA POCHOPENÍ - naučit se velkorysosti, pěstovat vnímavost vůči ostatním. Práce na citlivosti.