Cesta světla

 

CESTA SVĚTLA

 

 

CESTA  DUCHOVNÍHO  ROZVOJE

 

Mnoho lidí dnes nastupuje cestu duchovního rozvoje. Všichni jsme vyzkoušeli spoustu různých věcí a většinou přišli na to, že ty věci, které se zdají být tajemné, jsou nakonec velmi prosté.

 

Planeta země začala jednoznačně vibrovat v jiném rytmu, vše se kolem nás mění. Jsou to měřitelná fakta. Zvířata se přizpůsobila, ale člověk jde stále rozumem proti přírodě a jejím zákonům. Jsou nám nabízeny neskutečné možnosti. Byly odtajněny dávné techniky předků, právě z uvedených důvodů, z nutnosti urychlení. Abychom vydrželi vysoké vibrace, je nutné se připravit na jejich přijímání.

 

Na světe se stále více jedinců, kteří jsou otevřeni novým vibracím země. Procházíme jedinečným obdobím, které se opakuje jedenkrát za Platonský rok tj. Za 250 tisíc let. Celý vesmír prochází vývojem.

 

Blíží se doba, kdy nebude dostačující technické vybavení a lidstvo bude opět schopno tvořit myšlenkou. Částečně se tomu již tak děje, aniž si tento trend uvědomujeme. Pochopení může získat člověk na cestě vzestupu díky uvolněnému a rozšířenému vědomí. Zpočátku prochází zkouškami, které mu ukazují zpětný odraz jeho negativních myšlenek, působících na jeho život. Pokud člověk potřebuje dle stavu svého vývoje ještě utrpení, přitahuje trápení a řídí je do svého těla. Když postoupí dostatečně daleko kupředu, nepotřebuje již tyto učební procesy prožívat přes své tělo...začne ovládat své tělo myšlenkovou energií.

 

KOLIK MORÁLNÍ ČISTOTY JE POTŘEBA V LIDECH JEŠTĚ PROBUDIT, ABY BYLA VYLOUČENA TENDENCE ZNEUŽITÍ. AŽ SE TAK STANE, DOJDE K NASTOLENÍ ZÁKONŮ NEUBLIŽOVÁNÍ. PAK SE VŠEM OTEVŘOU NEKONEČNÉ MOŽNOSTI TVOŘENÍ.

 

Jsme na křižovatce, kdy se musíme rozhodnout, kterou cestou se vydáme. Tato možnost je nabídnuta všem lidem bez rozdílu. Někteří si vyberou cestu HMOTY, jiní cestu SVĚTLA.Rozdíl je v tom, že hmota se postupně stane těžkým břemenem a jedinec klesne pod její tíhou.Dostanou další šance, výzvy budou stále naléhavější, takže mnoho lidí opravdu pochopí skrze utrpení.

 

V současnosti je jakýsi nával ve formě dušiček, které si přejí se inkarnovat na Zemi. Děje se tak právě díky postupu Země mezi posvátné planety. Dochází ke karmickému vyrovnání – chcete-li k odpuštění. Doopravdy odpustit může člověk jedině když prožije. V momentě, kdy dojde k očistě, k dosažení klidu, člověk začne přitahovat duše, se kterými nemá karmické dluhy. Může jít dál cestou duše a spolupráce. Jakoby náhodou se v jeho okolí začnou vyskytovat lidé, kteří mají podobné zájmy, spřízněné duše a také duální duše – dvojduše, se kterými již nemá karmické vazby.

 

Duchovní vztahy

 

Nejprve je nutné vysvětlit několik pojmů týkajících se spojení duší.Věšina lidí je propojena na 50 jemnohmotných těl.Inkarnovaná Duše je soustředěna především na prvních 30 úrovních. Na těchto 30 úrovních je Duše kompletní. Jestliže budeme hovořit o esenci Duše, máme na mysli její kompletní formu, která se skládá z jednotlivých aspektů.

 

CO JE DUŠE -

 

Duše je ve své podstatě kompatibilní shluk specifických energií vytvářející vlastní charakteristickou – esenci. Energiemi sytí jemnohmotná těla a současně je jimi zpětně vyživována. Energetická výměna je vlastně život. Pro fyzické zrození se rozdělí esence na 7 hlavních fragmentů – aspektů. Každý aspekt se může rozdělit na dvě polarity (mužskou a ženskou polaritu.) Jestliže se takto rozdělený aspekt inkarnuje do dvou fyzických těl, dochází při setkání obdařených jedinců k rozpoznání aspektů ze stejné Duše. Mnoho lidí toto setkání komentuje rčením...potkal jsem spřízněnou Duši...přičemž ostatní fragmenty zůstávají v astrální rovině jako pozorovatelé a pomocníci konkrétního vtělení.Pokud se dokážeme propojit na všechny aspekty Duše, dostáváme se až k samotné esenci Duše. Může být až 7 aspektů mužských a 7 ženských. Tím je teoreticky možné, aby se ve stejném čase setkalo na Zemi až 14 spřízněných Duší.

 

DVOJDUŠE

 

 Pokud bude Vaše fyzické tělo obsahovat polovinu každého ze sedmi aspektů, máte možnost potkat své duchovní dvojče. Což znamená, že Vaše duchovní dvojče bude mít opět sedm aspektů avšak s opačnou polaritou, čímž doplní kompletní esenci společné Duše. V konečné fázi se bude vždy jednat o ženu a muže.

 

Jedná se o oddělené vtělení vzniknuvší ze stejné jiskry esence Duše. Jiskra se rozdělila do dvou těl se stejnými aspekty opačných polarit. Obvykle dvě takto vzniklé bytosti nejsou inkarnovány ve stejný čas. Jestliže se setkají, pak pokračují rovnocenně bok po boku, naprosto chápajíce a podporujíce jedna druhou. Je mezi nimi naprostá důvěra a otevřenost, pramenící z prožitého vědomí sounáležitosti. Nemají spolu karmické dluhy. Mohou žít zcela samostatně, ale jejich setkání násobí jejich schopnosti a působí neskutečný pocit štěstí z absolutního sdílení.

 

Pro inkarnaci „dvojduší“ je rozhodnuto vždy s konkrétním záměrem. Duše se tímto rozhodla získat velice speciální zkušenosti. Do doby než se setkají fyzická vtělení na Zemi, získávají odděleně vlastní zkušenosti. Při setkání dochází k porovnání energetických vlivů z těchto zkušeností mezi oběma a zároveň k jejich předání. Mnoho lidí bude zklamáno zjištěním, že „duchovní dvojče“ není vhodným životním partnerem.

 

V tomto tisíciletí – díky přestupu planety Země mezi posvátné Planety, má být četnější setkání dvojduší se zvláštním posláním. Cílem je celková změna životních norem na Zemi. Dvoujduše k tomu výrazným způsobem přispívají. Na změny navazuje v podstatě i diskutovaná změna struktury DNA, přizpůsobená vyšším vibracím.

Je nutné také upozornit na nepříjemnou skutečnost, jestliže jedno z fyzických dvojčat zemře, dochází u druhého k velkému traumatizujícímu šoku. To vytváří limitující faktor pro odpoutání zemřelé části, která má snahu se neprodleně inkarnovat..Ve fyzické rovině se to projevuje tak, že se dostává do riskantních a život ohrožujících situací

 

Když náhle zjistíte, že máte nejspíš duchovní dvojče, je to opojení, radost a kreativita, vize nových možností. Duchovní dvojče není kopií, ale vyjádřením vnitřního potenciálu. Když jste připraveni, setkáte se s člověkem, který je hmotným vyjádřením vaší duše, cítíte se náhle kompletní a posílení a uvolníte ze sebe tu skrytou, méně odvážnou, či potlačenou část vašeho já...a z toho jsou náhle dvě posílené, samostatné bytosti, které dokáží komunikovat se svou duší, nezávislé, nevlastnící. Je to pochopení bezpodmínečné lásky.

 

Na Zemi je pro duchovní dvojčata velmi málo zkušeností, není s čím srovnat, je to vyjímečný, neznámý stav bytí. Na jedné straně nesmírná touha být spolu a na druhé straně vědomí, že zraňují blízké. Díky atributu společného původu z jedné duše mají dvojčata možnost manifestovat k sobě bezpodmínečnou lásku. Jestliže ji můžou pociťovat k sobě, dochází k uvědomění a schopnosti projevit tuto lásku i k ostatním lidem. Zvláštností u duchovních dvojčat je vytvoření absolutního energetického pole daného společnou kvalitou duše. Tím, že prožitek prochází skrze společnou duši je zkušenost jednoho současně zkušeností druhého. I sdílená radost je dvojnásobná.

 

Setkání s Vaším druhým já....se většinou odvíjí takto...při prvních setkáních vás většinou zaplaví zcela nový pocit, nezapadá do žádných předchozích vjemů ze setkání muže a ženy..pocit nejlépe vystihuje snad zpozornění, napadá vás..toho člověka přece dokonale znám, kde jsme se viděli? Nikde? Jak je to tudíž možné ? Vždyť je to typ, kterého bych si nikdy nevšimla/ nevšiml..jako muže / ženu tuto bytost nevnímám...při navázání kontaktu se spříznění ještě více umocňuje..tam kde byla tma je světlo, hovoříte spolu naprosto o všem, jak člověk mluví snad jenom v duchu. Pocit totální přibuznosti ..dostaví se neskonalá duševní přitažlivost a potřeba sdílení...jako když se člověk vrátí „domů“ po dlouhé cestě, po dlouhém odloučení...

PŘIPOMÍNÁ TO NĚKOMU NĚCO ? Tak pak jste možná potkali své duchovní dvojče …

 

Hlavní úkoly duálních duší v této inkarnaci , v tomto bodě života, v tomto stavu Země:

 

Cílem takovýchto setkání a spolupráce je celková změna životních norem na Zemi. Nový věk (New Age) již nebude soustředěn na jedince, ale opět na skupinové soužití. Člověk se vzdálil člověku a snahou Vesmíru je opět dosáhnout vzájemnosti. Vyplývá to i z historického spirálového sledu evolučního rozvoje, který v protisměru vždy potkává předchozí linie pouze v jiném čase. Jedná se o přirozený a nevyhnutelný životní cyklus Vesmíru. K tomu je potřeba určitých změn vzorců chování tak, aby se staly přirozenými a proto dochází ke kompletní mutaci. Dvojduše k tomu výrazným způsobem přispívají. Manifestují, že setkání opačných polarit nemusí být pro uspokojení fyzických potřeb, ale pro vytvoření potenciálu třetí síly tvoření. Na změnu podmínek navazuje již zmíněná změna struktury DNA, přizpůsobená vyšším vibracím.Můžeme tomu věřit i nevěřit...

 

A VĚŘIT ČI NEVĚŘIT je pouze na nás vážení...existuje spousta názorů, zdánlivě správných..ale kdo ví jak se věci mají...máme dnes k dispozici velké množství knih...také jste si všimli, že se stejný problém popisuje v každé knize jinak ? Doslova protichůdně ? hm..vraťme se k sobě...máme MOZEK.. a svou INTUICI.. neberme tedy předkládané PRAVDY..jako dogma..dnes může knihu napsat opravdu každý, kdo umí psát..internet opraví gramatycké chyby AAA kniha je na světě...ale jaká je „kvalita“ autora...jak moc se buď mýlí či nemýlí.. kdo ví....takže pokud Vám někdo bude tvrdit...neposloucháš co ti říkám, přečti si to v té či té knize...MYSLETE...pouze EVIDUJTE...a udělejte si svůj vlastní názor.

TOTÉŽ PLATÍ O VÝŠE NAPSANÉM :-)

podklady k tomuto „spisu“ byly čerpány z knihy HADŽI-KI od autorů M.Chadžijské a M.Hadaše